Huiselijk geweld

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u daar altijd wat aan doen. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Of u nu vermoedens heeft, of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

Meld- en adviespunt Bezorgd

Er zijn mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen en hulp afwijzen. Dat kan een familielid, een buurman of buurvrouw, of iemand anders zijn uit uw omgeving die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, zich verkommert in zijn woning, woonoverlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien. 

Maakt u zich zorgen, heeft u vragen of advies nodig?  Dan kunt u een melding doen bij het meld- en adviespunt Bezorgd van de GGD. De meeste meldingen worden gedaan door hulpverleners maar u kunt ook als inwoner een melding doen. De GGD werkt hierbij samen met verschillende (zorg)organisaties zoals de gemeente, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg en politie om ervoor te zorgen dat de gemelde persoon de juiste zorg en/of hulp krijgt.

Een zorgmelding via Veilig Thuis

Als iemand uit uw omgeving zich zorgen maakt over uw veiligheid, de veiligheid van uw partner en/of van uw kinderen, kan diegene contact opnemen met Veilig Thuis en een zorgmelding doen. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en is er om u te helpen bij die eerste stap naar hulp en advies.

Veilig Thuis beoordeelt de melding en kan besluiten om het Jeugdteam gemeente Soest in te schakelen. In dat geval ontvang u een brief van Veilig Thuis dat er zorgen zijn en dat er contact met u zal worden opgenomen. Ook als u zich zorgen maakt om de veiligheid van een ander kunt u contact opnemen met Veilig Thuis.

Lees meer over de stappen na een zorgmelding via Veilig Thuis.