Besluiten college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleidsnota's en concrete plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst.

Oudere besluitenlijsten bekijken

Bent u op zoek naar een oudere besluitenlijst? Ga dan naar Archiefweb. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.