Starterslening aanvragen

De starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van de eerste woning en de hypotheek bij de bank. Hierdoor wordt de aankoop van die ene woning misschien toch mogelijk. U kunt de starterslening aanvragen als voormalig, huidig of toekomstige inwoner van de gemeente Soest.

Voorwaarden

U heeft recht op de starterslening, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • De woning staat in de gemeente Soest
  • De kostengrens is niet hoger dan 390.000 euro (hier zit eventueel meerwerk en verbouwkosten bij).
  • U woont tenminste één jaar onafgebroken in de gemeente Soest.
  • Of u heeft tijdens de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar onafgebroken in de gemeente Soest gewoond.
  • Of u bent voor de voorziening in uw bestaan aangewezen op werk binnen of vanuit de gemeente Soest voor minimaal 18 uur per week.

De starterslening is voor een nieuwbouwwoning of bestaande woning. De maximale hoogte van de starterslening is 30.000 euro. Er moet op het moment van uw aanvraag wel voldoende geld in het fonds zitten. Als uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, heeft u geen recht op een staterslening.

Bekijk alle voorwaarden op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Aanvragen

De aanvraag voor een starterslening verloopt via de gemeente. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een toekenningsbrief als aan de voorwaarden van de Verordening Starterslening Soest is voldaan. Met de toekenningsbrief van de gemeente Soest kunt u de starterslening aanvragen bij SVn.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Starterslening aanvragen

Wat kost de Starterslening?

  • Notariskosten.
  • Afsluitkosten bij SVn, de organisatie die de Starterslening verstrekt en beheert.
  • Borgtochtprovisie NHG.
  • Eventueel kosten voor een taxatierapport of financieel advies.

Handige links en downloads