Starterslening aanvragen

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) regelt onder andere de starterslening voor inwoners van Soest.

Starterslening rekenhulp Meer informatie over de starterslening

Voor wie is de lening

  • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland
  • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning
  • Deze regeling is uitsluitend van toepassing op personen die tenminste één jaar onafgebroken ingezetene zijn
  • Of dan wel gedurende de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van de gemeente Soest
  • Of personen die voor de voorziening in het bestaan zijn aangewezen op het verrichten van arbeid binnen of vanuit de gemeente Soest gedurende een aantal uren dat tenminste overeenstemt met de helft van het aantal uren dat een normale werkweek uitmaakt

Rekenhulp

Wilt u weten of u voor de Starterslening in aanmerking komt en wat de maximale hoogte van uw lening is? Gebruik dan de online rekenhulp.

Komt u in aanmerking voor een starterslening? Kijk voor meer informatie op de website van SVn.