Aangifte van overlijden doen

Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. U kunt ook zelf aangifte doen. Een overlijden geeft u binnen zes werkdagen door bij de gemeente waarin het overlijden plaatsvond.

Online aangifte doen

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. U heeft hiervoor eHerkenning niveau 2+ nodig. Tijdens de aanvraag voegt u de dokterverklaring van overlijden (A-verklaring) toe en rekent u gelijk af via iDEAL of creditcard.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aangifte doen met eHerkenning

Na uw aangifte

De aangifte verwerken wij binnen twee werkdagen. Na het verwerken van de aangifte ontvangt u de documenten per e-mail. De doodsoorzaakverklaring (B-verklaring) stuurt u later naar ons op.  

U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. Maak hiervoor een afspraak bij het gemeentehuis. Dit doet u ook als u als uitvaartondernemer geen eHerkenning heeft. U neemt de gevraagde documenten mee en betaalt de kosten voor het uittreksel van overlijden. De gemeente maakt de akte op en u krijgt gelijk het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van overlijden mee.

Afspraak aangifte overlijden

Meenemen op de afspraak

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Kosten 2024

Soort Kosten (euro)
Afschrift overlijdensakte 16,40
Uitstel lijkbezorging 10,75
Lijkenpaspoort (laissez-passer) 16,60

Begrafenis plannen gemeentelijke begraafplaats

Uitvaartondernemers kunnen online een afspraak maken voor de begrafenis. U vindt er alles over op de pagina Begrafenis plannen gemeentelijke begraafplaats. Op deze pagina vindt u ook de tarieven en het formulier verzoek tot begraven. Deze dient bij elke begrafenis ingevuld te worden door de uitvaartondernemer en rechthebbende.