Aangifte van overlijden doen

Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. U kunt ook zelf aangifte doen. Een overlijden geeft u binnen zes werkdagen door bij de gemeente waarin het overlijden plaatsvond.

Voor uitvaartondernemers

Om online aangifte van overlijden te kunnen doen, heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig.

Hoe werkt het?

  • Tijdens de aanvraag voegt u de A-verklaring toe
  • U rekent gelijk af via iDEAL of creditcard
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aangifte doen met eHerkenning

Na uw aangifte

De aangifte verwerken wij binnen 2 werkdagen. Na het verwerken van de aangifte ontvangt u de documenten per e-mail.

De B-verklaring stuurt u eens in de 2 weken naar ons op, ter attentie van de burgerlijke stand.

U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Maak hiervoor een afspraak bij het gemeentehuis. U overlegt dan de benodigde stukken en u betaalt de kosten voor het uittreksel van overlijden. De gemeente maakt de akte op en u krijgt gelijk het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van overlijden mee.

Bent u een uitvaartondernemer en wilt u de aangifte niet digitaal indienen? Dan maakt u ook eerst een afspraak.

Afspraak aangifte overlijden

Meenemen op de afspraak

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen
Kosten
Afschrift Kosten
Afschrift overlijdensakte € 15,70

Voor het aanvragen van een begrafenis op de gemeentelijke begraafplaatsen Soest en Soesterberg vult u het formulier verzoek tot begraven (odt, 20 KB) in.

Het ondertekende formulier kunt u inleveren op de begraafplaats tijdens de begrafenis.

Wat moet u doen als iemand die in Soest staat ingeschreven in het buitenland overlijdt? Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover informatie. U moet in dat land aangifte van overlijden doen. Medewerkers van de Nederlandse ambassade kunnen u daarbij helpen.

U moet het overlijden ook melden aan de gemeente Soest. Hierbij is de overlijdensakte uit het buitenland nodig. Het kan zijn dat de akte eerst gelegaliseerd moet worden.

Kosten 2023

Soort Kosten (euro)
Afschrift overlijdensakte 15,70
Uitstel lijkbezorging 10,45
Lijkenpaspoort (laissez-passer) 15,70