Buitenlandse documenten registreren

Er kunnen voor u in het buitenland documenten zijn opgemaakt. 

Bijvoorbeeld bij: 

  • een geboorte of overlijden
  • huwelijk of echtscheiding
  • erkenning 
  • adoptie

U bent verplicht deze documenten te laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Het registreren van buitenlandse brondocumenten is gratis.

Afspraak maken voor registratie

Voor het registreren en beoordelen van een brondocument maakt u een afspraak bij de gemeente. U belt hiervoor op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11.

U neemt mee naar de afspraak

  • Het document dat u wilt laten registreren. Het kan zijn dat legalisatie van uw document nodig is.
  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, verblijfsvergunning, W-document.
  • Eventueel: Uw buitenlandse paspoort, of mogelijke andere buitenlandse documenten.

Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over de legalisatie-eisen.

Registratie buitenlandse huwelijksakte

Erkenning van een buitenlands huwelijk kan alleen als beide echtgenoten ouder zijn dan achttien jaar. Eventueel tekent u tijdens de afspraak een verklaring verbintenis in relatie tot verblijfsrecht (pdf, 98 KB)

In English: declaration about marriage in relation to the right of residence (pdf, 107 KB).

Legalisatie bewijst dat een document is afgegeven door een bevoegde instantie. En dat de handtekening op het document van de ondertekenaar is. Het is in bijna alle gevallen mogelijk uw buitenlandse document te legaliseren. Meestal gebeurt dat in het land waar het document vandaan komt. Na het legaliseren kunt u de documenten in Nederland gebruiken. Wij beoordelen uw documenten op afspraak.

Let op: Legalisatie door de Nederlandse ambassade bewijst niet dat de inhoud van het document juist is. Een in het buitenland gelegaliseerd document is dan ook niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. De inhoud en de rechtsgeldigheid beoordeelt de gemeente. Bij twijfel over de inhoud van het document kan een nader onderzoek volgen.

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u ook de vertaling laten legaliseren door de autoriteiten van het land van oorsprong.

Met een apostillestempel verkort u de legalisatie van uw document. Heeft u een apostille? Dan is legaliseren van het document niet meer nodig door de ambassade of het consulaat van het land waar u het gaat gebruiken. Dit geldt alleen voor landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend.

Hoe lang duurt het?

Het kan vier weken duren. Als er een onderzoek nodig is, dan kan het langer duren.