Geslacht wijzigen (transgenders)

U staat als man ingeschreven bij de burgerlijke stand en u wilt als vrouw ingeschreven zijn. Of andersom. U doet dit bij de gemeente waar u geboren bent. U hoeft daarvoor niet naar een rechter.

Na het wijzigen van uw geboorteakte zijn uw reisdocument(en) en rijbewijs niet meer geldig.

Voorwaarden

  • U bent zestien jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal één jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel
  • U heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan zes maanden)

Afspraak maken

Voor het wijzigen van uw geslacht maakt u een afspraak bij de gemeente.

Afspraak geslacht wijzigen

Wat neemt u mee?

Naar de afspraak neemt u mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de deskundigenverklaring (niet ouder dan zes maanden)

Vervolgstappen

Na de wijziging van uw geboorteakte wordt de wijziging verwerkt op uw persoonslijst in de Basisregistratie Personen (BRP).

Daarna:

  • krijgen alle instanties met toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) bericht
  • krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen
  • kunt u een nieuw paspoort of ID-kaart en/of nieuw rijbewijs aanvragen