Geslacht wijzigen (transgenders)

U staat als man ingeschreven bij de burgerlijke stand en u wilt als vrouw ingeschreven zijn. Of andersom. U doet dit bij de gemeente waar u geboren bent. U hoeft daarvoor niet naar een rechter.

Na het wijzigen van uw geboorteakte zijn uw reisdocument(en) en rijbewijs niet meer geldig.

Voorwaarden

  • U bent zestien jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal één jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel
  • U heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan zes maanden). Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie over de deskundigen die een verklaring kunnen afgeven.

Afspraak maken

Voor het wijzigen van uw geslacht maakt u een afspraak bij de gemeente.

Afspraak geslacht wijzigen

Wat neemt u mee?

Naar de afspraak neemt u mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de deskundigenverklaring (niet ouder dan zes maanden)

Vervolgstappen

Na de wijziging van uw geboorteakte wordt de wijziging verwerkt op uw persoonslijst in de Basisregistratie Personen (BRP).

Daarna:

  • krijgen alle instanties met toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) bericht
  • krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen
  • kunt u een nieuw paspoort of ID-kaart en/of nieuw rijbewijs aanvragen