Nederlander worden

Bent u ingeschreven in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan heeft u hiervoor 2 mogelijkheden: via optie of door naturalisatie.

In beide gevallen wordt u Nederlander, met dezelfde bijbehorende rechten en plichten.

Waarschuwing:

Geboorteakte overleggen

U kunt pas een verzoek indienen als uw geboorteakte verwerkt is in de Basisregistratie Personen. Lees meer op de pagina Geboorteakte overleggen

Optie

Optie is een goedkopere en snellere manier om Nederlander te worden dan naturalisatie. U krijgt de Nederlandse nationaliteit door op het gemeentehuis een optieverklaring af te leggen.

Optie kan alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De belangrijkste is dat u minimaal 15 jaar in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning.

Lees meer over Nederlander worden via optie.

Naturalisatie

Is het voor u niet mogelijk om door optie de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Kijk dan naar de voorwaarden voor naturalisatie. Dit is duurder en de procedure duurt langer, maar de voorwaarden zijn anders.

Op de pagina Nederlandse nationaliteit via naturalisatie leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.