Nederlandse nationaliteit opgeven

Naast de Nederlandse nationaliteit kunt u nog een of meerdere nationaliteiten hebben. Als u de Nederlandse nationaliteit niet meer wilt hebben, kunt u hier afstand van doen. U moet hiervoor meerderjarig zijn.

Minderjarige kinderen

Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.

  • Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar mogen hun mening geven.
  • Jongeren van zestien jaar of ouder moeten zelf een 'verklaring van afstand' afleggen.

Nederlanderschap opgeven

  • Maak telefonisch een afspraak tussen 8.30 en 12.30 uur via 035-609 34 11
  • U neemt mee:
    • alle in uw bezit zijnde Nederlandse reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart)
    • een bewijs van een andere nationaliteit
  • Op het gemeentehuis legt u de ‘verklaring van afstand’ af. U ondertekent deze zelf.