Nederlander worden door naturalisatie

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, kunt u een aanvraag doen voor naturalisatie. Deze procedure is duurder en het duurt langer dan via de optieprocedure en de voorwaarden voor deze aanvraag zijn ook anders. 

Naturalisatie vraagt u aan via de gemeente waar u woont, maar de beslissing wordt genomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Waarschuwing:

Geboorteakte overleggen

U kunt pas een verzoek indienen als uw geboorteakte verwerkt is in de Basisregistratie Personen. Lees meer op de pagina Geboorteakte overleggen

Kosten naturalisatie

Verzoek Tarief (euro)
Een verzoek voor u alleen, laag tarief * 760
Een meervoudig verzoek (echtpaar of geregistreerde partners), laag tarief* 1.023
Een verzoek voor u alleen 1.023
Een meervoudig verzoek (echtpaar of geregistreerde partners) 1.305
Medenaturalisatie minderjarig kind 151

* Het verlaagd tarief geldt alleen voor vluchtelingen en staatlozen

Naturalisatie aanvragen

De voorwaarden voor naturalisatie vindt u op de website van de IND. 

Als u voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen. Dit gaat via de volgende stappen.

1. Voorbereiding aanvraag

Om uw aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit voor te bereiden, vult u eerst een formulier in. Hierin beantwoordt u een paar vragen en stuurt u foto's mee van de documenten die nodig zijn voor de aanvraag.

Formulier Voorbereiding aanvraag Nederlander worden

Om het formulier in te kunnen vullen heeft u DigiD nodig.

Inloggen met DigiD Voorbereiden aanvraag Nederlander worden

Nog geen DigiD inlogcode? Ga naar https://www.digid.nl om direct een DigiD inlogcode aan te vragen.

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar binnen 1 week telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen. Wij hebben dan gecontroleerd of uw aanvraag volledig is en bijvoorbeeld hoelang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP) en of uw geboorteakte hierin verwerkt is.  

Ook vertellen wij u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden en welke documenten u moet meenemen naar de afspraak.  

Wij nemen contact met u op

Voldoet u aan de voorwaarden, dan gaan wij uw aanvraag voorbereiden. Binnen 4 weken nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen om de naturalisatie aan te vragen en te betalen. 

Tijdens deze afspraak neemt u het volgende mee:

  • Uw geldige buitenlandse paspoort of identiteitsbewijs
  • Uw geldige verblijfsvergunning van de IND
  • Uw (inburgerings)diploma met cijferlijst / vrijstellingsdocument 
  • Geld, u betaalt bij de aanvraag (bij voorkeur pinnen)

Verklaring van verbondenheid 

Ook vult u tijdens de afspraak een formulier in voor het afleggen van de verklaring van verbondenheid tijdens de naturalisatieceremonie.

Afstandsverklaring

Als dit voor u geldt, ondertekent u een verklaring dat u afstand doet van uw eigen nationaliteit. Op de landenlijst van de IND ziet u of u bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit uw eigen nationaliteit automatisch verliest of behoudt. Ook leest u daar of u afstand mag doen van uw eigen nationaliteit.

De gemeente stelt daarna een advies op. Dit sturen wij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). 

De IND beoordeelt of u aan alle voorwaarden voldoet en neemt binnen 12 maanden een beslissing.

Waarschuwing:

Let op

Zolang u nog geen beslissing van de IND heeft, moet u aan alle voorwaarden blijven voldoen. Let er bijvoorbeeld op dat u uw verblijfsvergunning op tijd verlengt.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan stelt de IND de Koning voor u Nederlander te maken. U krijgt hierover een brief van de IND.

Naturalisatieceremonie

Na de beslissing van de IND nodigt de gemeente u per post uit voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst toe te gaan. 

Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af en ontvangt u het bewijs van Nederlanderschap. Ook wordt hier aandacht besteed aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.

Was uw kind bij de aanvraag van de naturalisatie 16 jaar of ouder? Dan is uw kind ook verplicht naar de ceremonie te gaan en de verklaring van verbondenheid af te leggen. Een kind onder de 16 jaar is niet verplicht mee te komen, maar het mag wel.

Daarna bent u Nederlander. Een week later kunt u een paspoort en/of ID-kaart aanvragen.

De Nederlandse overheid wil een dubbele nationaliteit zoveel mogelijk beperken. Daarom kan het zijn dat u verplicht afstand moet doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. Dit heet afstandsplicht.

Is dit bij u het geval, dan ontvangt u een brief van de IND dat u dit nu moet gaan regelen. Hoe u dit doet, vraagt u na bij uw eigen autoriteit (ambassade).

Zodra u afstand heeft gedaan, stuurt u het bewijs hiervan binnen 3 maanden naar de IND.