Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is ondersteuning bij het reizen van en naar school. Zoals vergoeding van eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer.  

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een vorm van leerlingenvervoer, gelden de volgende voorwaarden:  

 • De leerling woont in de gemeente Soest. Het gaat er niet om waar de leerling staat ingeschreven, maar daadwerkelijk verblijft. Bij co-ouderschap moeten beide ouders bij hun gemeente leerlingenvervoer aanvragen.  
 • De afstand van huis naar school is minimaal zes kilometer. 
 • De schoolsoort is:  
  • Speciaal basisonderwijs.  
  • Speciaal onderwijs. 
  • Speciaal voortgezet onderwijs.  
  • Basisonderwijs op basis van godsdienst of levensbeschouwing. 
 • De school is de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.  

Heeft u hier vragen over? Neem dan vóór uw definitieve schoolkeuze contact met ons op.   

De reguliere schooltijden zoals vermeld in de schoolgids worden aangehouden bij toekenning van leerlingenvervoer. Bij afwijkende schooltijden of dagen is er geen taxivervoer mogelijk, voor bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten, schoolreisjes, toets- en examendagen of medische behandelingen. 

Soorten leerlingenvervoer

 • Kilometervergoeding voor vervoer met de fiets, onder de 9 jaar, met vergoeding voor begeleider.  
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer, onder de 9 jaar, met vergoeding voor begeleider. 
 • Kilometervergoeding voor vervoer met eigen auto.  
 • Taxivervoer (aangepast vervoer).  

Bij uw aanvraag bekijken we of u recht heeft op leerlingenvervoer en welke soort.  

Leerlingenvervoer aanvragen

Elk schooljaar doet u opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer. Elk schooljaar is ook opnieuw een beoordeling.  

Documenten die u in bepaalde situaties moet meesturen:  

 • Vervoersverklaring van school. In deze verklaring zet de school waarom uw kind niet zelfstandig en/of met begeleiding kan reizen en waarom taxivervoer nodig is. 
 • Medische verklaring. Dit heeft u nodig als u leerlingenvervoer aanvraagt voor een leerling op het voortgezet onderwijs vanwege een handicap.  
 • Inkomensverklaring 2022. Dit is nodig als u vrijstelling wilt van de eigen bijdrage. U kunt dit formulier downloaden op de website van de Belastingdienst.
Inloggen met DigiD Leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als de leerling naar het speciaal basisonderwijs of naar een basisschool op basis van godsdienst of levensbeschouwing gaat.  

Had u over het jaar 2022 als ouder(s)/verzorger(s) een gecorrigeerd verzamelinkomen van meer dan 29.700 euro? Dan moet u een drempelbedrag betalen van 571 euro per kind, per schooljaar.  

Was uw gecorrigeerd verzamelinkomen in 2022 onder de inkomensgrens van 29.700 euro? Dan hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen. U toont dit aan door een inkomensverklaring 2022 bij uw aanvraag mee te sturen, van beiden ouders.

Afhandeltermijn

Uiterlijk acht weken na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u per post ons besluit. In de tussentijd kunt u via Mijn Soest uw aanvraag bekijken. Dit kan alleen bij aanvragen voor het nieuwe schooljaar. 

Tussentijdse wijzigingen/ziekmeldingen

Verandert uw situatie voor langere tijd en heeft dit gevolgen voor onze toekenning van leerlingenvervoer? Bijvoorbeeld door verhuizing/meer of minder dagen leerlingenvervoer? Geeft u dit dan door via leerlingenvervoer@soest.nl.  

Wij streven ernaar uw wijziging binnen twee weken af te handelen.   

Als de leerling gebruikmaakt van taxivervoer, dan geeft u ziekmeldingen zo snel mogelijk door aan de vervoerder. Gebruik hiervoor bij voorkeur de app van de vervoerder. Ook betermeldingen doet u dan direct bij de vervoerder.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over leerlingenvervoer? Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of mail naar leerlingenvervoer@soest.nl