Documenten waarmerken

Het kan zijn dat u een gewaarmerkt kopie van een document nodig heeft. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken bij de gemeente. U krijgt een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie.

Wilt u een document laten waarmerken?

U vraagt het waarmerk persoonlijk bij ons aan. U maakt hiervoor een afspraak. U krijgt de gewaarmerkte kopie direct mee.

Afspraak waarmerken maken

Meenemen bij waarmerken

U neemt mee:

  • het document mee dat u wilt laten waarmerken
  • een geldig identiteitsbewijs

U kunt ook iemand machtigen

Als uw gemachtigde langskomt, moet die het volgende meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
  • schriftelijk machtigingsverzoek van de aanvrager, met naam van gemachtigde en handtekening van de aanvrager
  • het originele document

Kosten

Waarmerken Kosten (euro)
Per document 9,50