Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Een aansluiting op het rioolstelsel voor een nieuw huis vraagt u aan bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt aanpassen.

De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door de gemeente aangelegd. Op uw eigen terrein zorgt u zelf voor de aanleg van riolering.

Aansluiting aanvragen

U vraagt een (aanpassing aan uw) rioolaansluiting bij ons aan via onderstaande button. Bij de aanvraag heeft u nodig:

  • een tekening van het vuilwaterriool (inclusief het lozingspunt tot aan de erfgrens)
  • een tekening van het regenwaterriool

Wij berekenen kosten per aansluiting. Hiervoor rekent u direct af via iDEAL. Zijn er extra kosten voor de uitvoering? Dan ontvangt u van ons een offerte per mail. 

Inloggen met DigiD Aansluiting aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aansluiting aanvragen
Informatie:

Aantal aansluitingen doorgeven

Elke verbinding met het riool van de gemeente telt als een aparte aansluiting. Zorg dat je het juiste aantal aansluitingen aanvraagt, anders loopt je aanvraag vertraging op.

Bijvoorbeeld:

  • 1 woning met 1 regenwater- en 1 vuilwateraansluiting telt als 2 aansluitingen.
  • 1 woning met 1 vuilwateraansluiting en 1 regenwaterafkoppeling, telt als 1 aansluiting.
  • 1 appartementengebouw dat op 4 plaatsen verbonden is met een vuilwateraansluiting op het gemeenteriool, telt als 4 aansluitingen.

Twijfelt u? Neem dan eerst contact op met Frank Roskamp via 035-609 34 11.

Afhandeltermijn

Na uw aanvraag ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om de vergunning uiterlijk twee maanden voor de oplevering van de woning te verlenen, mits aan alle voorwaarden is voldaan.

Kosten

Aanvraag Kosten (euro)
Vergunning rioolaansluiting 255
Plus eventuele kosten voor de uitvoering Variabel