Hulp van het jeugdteam

Elke ouder wil dat zijn kind gezond en veilig kan opgroeien. Soms heeft u als ouder wat extra hulp nodig om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld als uw puber hevig in verzet is. Of als uw zoon of dochter door verschillende redenen niet goed meekomt op school. Of bij een echtscheiding met veel ruzie.

Ieder gezin is anders. Het jeugdteam van de gemeente Soest kan u ondersteunen in het meedenken naar een oplossing op maat.

Wat kan het jeugdteam voor u doen?

Het jeugdteam is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. De reden voor tijdelijke ondersteuning verschilt per gezin. De hulp die we bieden verschilt daarom ook per gezin. Dit kan variëren van een adviesgesprek op de school van uw kind tot aan de begeleiding van een complexe echtscheiding en hulp bij de omgangsregeling.

Afhankelijk van de vraag of het probleem, biedt een gezinscoach zelf hulp of verwijzen zij door naar een andere zorgaanbieder. In de ondersteuning die geboden wordt, staat het welzijn van uw kind centraal.

Hoe schakelt u het jeugdteam in?

U  kunt het jeugdteam op verschillende manieren bereiken:

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

Als de gemeente uw aanmelding heeft ontvangen, belt een gezinscoach van het jeugdteam u op om uw vraag te verhelderen. Het gaat erom dat het jeugdteam goed begrijpt wat uw vraag is en dat u alle informatie vermeldt die belangrijk is voor uw hulpvraag. Een gezinscoach maakt vervolgens een afspraak met u voor het intakegesprek. Dit kan bij u thuis, op school of op het gemeentehuis van Soest.

Intake en plan van aanpak

In het eerste gesprek met de gezinscoach vertelt u waar u ondersteuning bij nodig hebt. Het gesprek gaat over: Wat is er aan de hand? Wat is precies het probleem? Welke dingen zijn van invloed?

Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om de hulpvraag duidelijk te krijgen. We denken samen na over mogelijke oplossingen. Vervolgens vertelt de gezinscoach wat u van het jeugdteam wel en niet kunt verwachten. Als er overeenstemming is over de aanpak en de ondersteuning schrijven we dit op in het plan van aanpak.

Wie is uw contactpersoon?

De gezinscoach is uw contactpersoon. U kunt hem of haar altijd bellen of mailen als u een vraag heeft. De gezinscoach is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 tot 17.00 uur. Als in het gesprek (en in het plan van aanpak) besproken is dat er hulp wordt ingeschakeld van een andere organisatie, onderhoudt de gezinscoach samen met u het contact met de professionele instellingen en hulpverleners die worden ingeschakeld tot aan het moment dat de hulpverlening goed op gang is gekomen.

Wat kost de hulp van het jeugdteam?

Voor de hulp van het jeugdteam Soest hoeft u niets te betalen. Als ook andere instellingen of professionals worden ingeschakeld, dan is dat voor kinderen tot 18 jaar gratis. Uw eigen risico telt ook niet mee.

Privacy

Bij een aanmelding worden uw gegevens en de gegevens van uw gezin verwerkt in ons systeem. Het jeugdteam houdt zich strikt aan de regels van de privacywetgeving. Ze gaan zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw gezinsleden.

Samenwerking

Bij jeugdhulp kunnen meerdere personen en organisaties betrokken zijn. Het jeugdteam Soest werkt bijvoorbeeld samen met scholen, Welzin (algemeen maatschappelijk werk), GGD (consultatiebureau, jeugdartsen), Balans (jeugdwerk), Veilig Thuis, SAVE, huisartsen en politie.

Jeugdhulp

De jeugdhulp in regio Amersfoort, waaronder gemeente Soest, bereidt zich voor op de toekomst. Op 1 januari 2024 ging daarom de nieuwe werkwijze voor jeugdhulp van start.

Veel blijft hetzelfde, zoals de kwaliteit van de hulp en ondersteuning. Een aantal dingen wordt beter. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze jeugd nu én in de toekomst de hulp en ondersteuning krijgt die ze nodig heeft.

Wat is er veranderd en wat blijft hetzelfde? Alle informatie is te vinden op de website Hulp en Ondersteuning regio Amersfoort.