Kansrijke Start

Samen voor een goed begin! Met het programma ‘Kansrijke Start’ willen we ouders uit Soest en Soesterberg en hun kind zo vroeg mogelijk en goed begeleiden. Het gaat om de eerste 1000 dagen van een kind. De eerste 1.000 dagen zijn heel belangrijk voor een goede start in een nieuw leven. De eerste 1.000 dagen is van conceptie tot de tweede verjaardag van een kind.

Waarom zijn de eerste 1000 dagen zo belangrijk?

In deze periode komen alle levensfuncties in ontwikkeling. Deze ontwikkeling gaat enorm snel. De baby hecht zich aan de ouders/verzorgers en dat draagt weer bij aan steeds ingewikkelder verbindingspatronen in de hersenen. Een positief contact tussen ouder(s),verzorger(s) en kind werkt door op de ontwikkeling van de hersenen van het kind. Er is een relatie tussen een veilige hechting en het presteren van een kind, nu en in de toekomst. Een veilige hechting is de basis voor een gezonde agressieregulatie en voor voldoende stressbestendigheid. Maar ook voor een goede gezondheid, goede schoolresultaten en het vermogen tot het opbouwen van vriendschappen en latere partnerrelaties

Wat zijn de risico’s als er problemen zijn tijdens de eerste 1000 dagen?     

Als de ouder-kind relatie bij de start moeizaam loopt, heeft een kind op latere leeftijd een grotere kans op lichamelijke of psychische problemen. Voorbeelden hiervan zijn suikerziekte, hart-en vaatziekten, overgewicht en depressies. Ook kan het leiden tot sociale en emotionele ontwikkelings- en gedragsproblemen bij het kind.     

Een moeizame start is niet de schuld van iemand. Vaak is het de situatie die daarvoor heeft gezorgd. Hierbij kunt u denken aan: stress tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld door ziekte of overlijden van een dierbaar iemand uit uw omgeving. Een scheiding, vroeggeboorte van uw kindje, een heel moeizame bevalling. 

Hoe geeft Soest vorm aan de Kansrijke Start?

In de gemeente Soest willen we samen de kansen van alle kinderen vergroten. Dat willen we vooral bij (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie. Verloskundigen, kraamzorg en Jeugdgezondheidzorg spelen een belangrijke rol in de begeleiding van de zwangerschap, rondom de geboorte en de periode daarna

De professionals in het werkveld

De gemeente Soest heeft in 2020 geld gekregen van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Dit hebben we ingezet om alle jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGDrU, een aantal medewerkers van Stichting Welzin en het Jeugdteam van de gemeente Soest, de training ‘Focus op Hechting’ naar de ‘methode Kuipers’ te laten volgen. Als kinder- en jeugdpsycholoog/GZ psycholoog beschreef drs. Paulien Kuipers haar methodiek in het boek: ‘Eerste Hulp bij Hechting’.

Voorbeelden van hoe we nu al anders werken, zijn:

  • De jeugdverpleegkundige, op verwijzing, komt op prenataal huisbezoek.
  • Tijdens de bezoeken op het consultatiebureau is er extra aandacht voor de ouder-kind band.  
  • Na de geboorte reiken we een tegoedbon uit voor een video-interventie van ouder(s) en kind. Dit kan helpen bij het maken van een goede start met elkaar.

Het is de bedoeling dat we de kennis van de training ‘Focus op Hechting’ delen binnen de gemeente Soest zodat we met elkaar dezelfde kennis delen en taal spreken. De gemeente Soest heeft daarom de keuze gemaakt voor een doorstart van het project: ‘Kansrijke Start’. Er is een projectleider Kansrijke Start benoemd met als specialisatie Hechting.

Contactpersoon

Nicole Taanman is de Projectleider Kansrijke Start, specialisatie Hechting. Zij heeft ruime werkervaring binnen de jeugdhulpverlening, specifiek met het (heel) jonge kinderen en hun ouder(s), verzorger(s). Nicole heeft zich een tiental jaren verdiept in het thema hechting. Ze heeft verschillende ouder-kind trajecten op het gebied van hechting uitgevoerd en cursussen gegeven.

Voor vragen is zij van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer: 035-609 34 11 of stel uw vraag online.

Kijk voor voor meer informatie op de website: Kansrijke start