Verkeersplan Soest-Zuid

In 2015 heeft de gemeenteraad het Verkeersplan Soest-Zuid vastgesteld. In dit verkeersplan worden maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en om het openbaar vervoer te verbeteren. Een aantal maatregelen voerden we ondertussen al uit. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van slimme verkeerslichten op de route van de Birkstraat tot aan de Koningsweg en het aanpassen van de busroute in de Eikenlaan.

Andere verkeersmaatregelen uit het plan bekeken we opnieuw aan de hand van de uitkomsten van een nieuw verkeersmodel. Dit verkeersmodel toont dat aan dat het verkeer nog steeds groeit, maar op sommige locaties (kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg) wel minder hard groeit dan eerder was verwacht.

In de raadsvergadering van 11 juli 2019 besloot de gemeenteraad dat alle maatregelen uit het verkeersplan Soest-Zuid kunnen worden uitgevoerd en ook gingen ze akkoord met het aangepaste ontwerp van het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg.

Er zijn nu nog 3 grote deelprojecten die onderdeel uitmaken van het Verkeersplan Soest-Zuid. Deze deelprojecten zijn:

  • Stationsontwikkeling Soest-Zuid
  • Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan en kruispunt Birkstraat-Vondellaan
  • Opheffen afslagverbod Bartolottilaan en spitsafsluiting Foekenlaan (en bijbehorende herinrichtingen)

Naar het overzicht