Verkeersplan Soest-Zuid

De gemeente Soest werkt aan een verkeersplan voor Soest-Zuid. Met dit plan voor autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer, zijn wijken en werk in Soest goed bereikbaar. Ook blijven auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen. Om dit mogelijk te maken voeren we verschillende projecten uit. Uiterlijk in 2024 zijn alle werkzaamheden in het Verkeersplan Soest-Zuid afgerond.

Er zijn nu nog 3 grote deelprojecten die onderdeel uitmaken van het Verkeersplan Soest-Zuid. Deze deelprojecten zijn:

  1. Stationsontwikkeling Soest-Zuid
  2. Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan
  3. Opheffen afslagverbod Bartolottilaan en spitsafsluiting Foekenlaan