Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan

We gaan dit kruispunt herinrichten en uitbreiden zodat er meer verkeer over het kruispunt kan met minder vertraging. Op deze locatie komen de provinciale wegen N413 en N221 bij elkaar. De verkeerslichten leiden het verkeer zo veilig en zo snel mogelijk over dit kruispunt.

Vooral in de ochtend- en avondspits moet het verkeer langer wachten voor de verkeerslichten. In 2018 zijn daarom al "slimme" verkeerslichten aangebracht, waardoor de vertraging is verminderd.

In juli 2019 stelde de raad het ontwerp vast voor het Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan. Dat werken we nu uit naar een Voorlopig Ontwerp met meer details. Het kruispunt wordt met extra rijstroken uitgebreid in de richting van het tankstation. Hierdoor kan het verkeer beter doorstromen.

Wat gaan we doen?

Het kruispunt wordt groter gemaakt. Om deze uitbreiding mogelijk te maken wordt een deel van de grond van het tankstation bij het kruispunt getrokken. Hierdoor kan er een extra rijstrook worden gerealiseerd op de Ossendamweg in de richting van het kruispunt.

Elke rijrichting krijgt dan een aparte opstelstrook. Ook op de zuidzijde van de Soesterbergsestraat komt een extra rijstrook. Vanuit de richting Soesterberg komen er hierdoor ook 3 opstelstroken.

In onderstaande afbeelding ziet u het schetsontwerp hiervan.

Schetsontwerp Soesterbergsestraat - Vondellaan

Birkstraat

Ook op de N221 loopt het verkeer bij de afslag naar de Birkstraat regelmatig vast. Ook hier gaan we de doorstroming van het verkeer verbeteren.

Het bestaande afslagvak om vanuit Amersfoort vanaf de N221 rechtsaf de Birkstraat in te slaan wordt verlengd. Het verkeer dat vanuit Amersfoort komt en rechtdoor gaat, wordt hierdoor minder opgehouden door wachtende auto’s die rechtsaf willen slaan.

In onderstaande afbeelding ziet u het schetsontwerp hiervan.

Schetsontwerp afslag Birkstraat

Planning en onderzoek

We proberen met de nutsbedrijven te regelen dat ze gelijktijdig met onze werkzaamheden diverse leidingen vervangen. Verder doen we nu allerlei noodzakelijke onderzoeken. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de samenstelling van de ondergrond en het asfalt. Ook wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke archeologische resten in de ondergrond.

Na de zomer van 2020 verwachten we dit voorlopig ontwerp gereed te hebben. Zodra dit het geval is, dan informeren wij de bewoners weer. Hoe we dit gaan doen is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We hopen in de tweede helft van 2021 met de uitvoering te starten.

Naar het overzicht