Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan

We gaan dit kruispunt herinrichten en uitbreiden zodat er meer verkeer over het kruispunt kan met minder vertraging. Op deze locatie komen de provinciale wegen N413 en N221 bij elkaar. De verkeerslichten leiden het verkeer zo veilig en zo snel mogelijk over dit kruispunt.

Vooral in de ochtend- en avondspits moet het verkeer langer wachten voor de verkeerslichten. In 2018 zijn daarom al "slimme" verkeerslichten aangebracht, waardoor de vertraging is verminderd.

Definitief ontwerp na reacties bewoners

Bewoners gaven in het voorjaar van 2019 hun reactie op het ontwerp dat wij presenteerden. Ook vonden er gesprekken met bewoners plaats over de geplande herinrichting. Het ontwerp is mede op basis van de ontvangen reacties verder uitgewerkt. Op hoofdlijnen komt dit ontwerp overeen met het eerder gepresenteerde ontwerp. In juli 2019 stelde de raad het ontwerp vast voor het Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan. Dat is nu, mede op basis van bewonersreacties, verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Wat gaan we doen?

  • Het kruispunt wordt groter gemaakt. Om deze uitbreiding mogelijk te maken wordt een deel van de grond van het tankstation bij het kruispunt getrokken. Hierdoor kan er een extra rijstrook worden gerealiseerd op de Ossendamweg in de richting van het kruispunt.
  • Elke rijrichting krijgt dan een aparte opstelstrook. Ook op de zuidzijde van de Soesterbergsestraat komt een extra rijstrook. Vanuit de richting Soesterberg komen er hierdoor ook 3 opstelstroken.
  • Ook op de N221 loopt het verkeer bij de afslag naar de Birkstraat regelmatig vast. Ook hier gaan we de doorstroming van het verkeer verbeteren.
  • Het bestaande afslagvak om vanuit Amersfoort vanaf de N221 rechtsaf de Birkstraat in te slaan wordt verlengd. Het verkeer dat vanuit Amersfoort komt en rechtdoor gaat, wordt hierdoor minder opgehouden door wachtende auto’s die rechtsaf willen slaan.

Hoe ziet het er straks uit?

De definitieve ontwerpen staan hieronder per straat. In de reactienota (pdf, 333 KB) leest u wat we met de reacties op het voorlopig ontwerp hebben gedaan. Burgemeester en wethouders hebben de ontwerpen nu definitief vastgesteld. Dat betekent dat de ontwerpen klaar zijn om uitgevoerd te worden.

Definitieve ontwerpen

U kunt hier de definitieve ontwerpen bekijken. Let op, deze zijn niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Voor het grootste deel van het project hebben we nu ook alle procedures doorlopen. De afgelopen jaren hebben we de grond gekocht en de bestemmingsplannen aangepast. Ook de meeste verkeersbesluiten en kapvergunningen zijn onherroepelijk. De rechtbank heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Voor een paar maatregelen publiceren we binnenkort nog een verkeersbesluit.

De kapvergunningen kunt u inzien op overheid.nl. Op de kaart (pdf, 210 KB) kunt u bekijken waar de bomen gekapt gaan worden.

De uitvoering

De start van de uitvoering hangt af van het verleggen van de kabels en leidingen. Voorafgaand aan de uitvoering krijgen per straat alle bewoners een brief. In deze brief staan de definitieve planning, de uit te voeren werkzaamheden, de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en de contactpersonen vermeld. We plaatsen aankondigingen op de invalswegen en we communiceren hierover via (social) media. Via de nieuwsbrief houden we u ook op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.