Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan

We gaan dit kruispunt herinrichten en uitbreiden zodat er meer verkeer over het kruispunt kan met minder vertraging. Op deze locatie komen de provinciale wegen N413 en N221 bij elkaar. De verkeerslichten leiden het verkeer zo veilig en zo snel mogelijk over dit kruispunt.

Vooral in de ochtend- en avondspits moet het verkeer langer wachten voor de verkeerslichten. In 2018 zijn daarom al "slimme" verkeerslichten aangebracht, waardoor de vertraging is verminderd.

Ontwerp aangepast na reacties bewoners

Bewoners gaven in het voorjaar van 2019 hun reactie op het ontwerp dat wij presenteerden. Ook vonden er gesprekken met bewoners plaats over de geplande herinrichting. Het ontwerp is mede op basis van de ontvangen reacties verder uitgewerkt. Op hoofdlijnen komt dit ontwerp overeen met het eerder gepresenteerde ontwerp. In juli 2019 stelde de raad het ontwerp vast voor het Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan. Dat is nu, mede op basis van bewonersreacties, verder uitgewerkt.

Hoe ziet het er straks uit?

Om het huidige ontwerp zo duidelijk mogelijk te presenteren is er een 3D-visualisatie van het kruispunt gemaakt. Hierin kunt u het ontwerp vanuit verschillende standpunten bekijken. Bekijk hieronder de visualisatie.

Klik om de visualisatie te bekijken

Wat gaan we doen?

Het kruispunt wordt groter gemaakt. Om deze uitbreiding mogelijk te maken wordt een deel van de grond van het tankstation bij het kruispunt getrokken. Hierdoor kan er een extra rijstrook worden gerealiseerd op de Ossendamweg in de richting van het kruispunt.

Elke rijrichting krijgt dan een aparte opstelstrook. Ook op de zuidzijde van de Soesterbergsestraat komt een extra rijstrook. Vanuit de richting Soesterberg komen er hierdoor ook 3 opstelstroken.

Ook op de N221 loopt het verkeer bij de afslag naar de Birkstraat regelmatig vast. Ook hier gaan we de doorstroming van het verkeer verbeteren.

Het bestaande afslagvak om vanuit Amersfoort vanaf de N221 rechtsaf de Birkstraat in te slaan wordt verlengd. Het verkeer dat vanuit Amersfoort komt en rechtdoor gaat, wordt hierdoor minder opgehouden door wachtende auto’s die rechtsaf willen slaan.

Werkzaamheden en planning

De herinrichting van de weg is gekoppeld aan verschillende andere werkzaamheden, zoals het vervangen van riolering en van verouderde kabels en leidingen. De uitvoering van deze werkzaamheden wordt gekoppeld aan de herinrichting van het kruispunt. Hierdoor voorkomen we dat het nieuwe kruispunt vlak na de herinrichting weer moet worden opengebroken.

Kappen van bomen

In totaal worden er 19 bomen gekapt bij de herinrichting van het kruispunt. Er komen echter ook weer 18 bomen terug. Voor het kappen van de bomen is een vergunning noodzakelijk. Het college is bevoegd om deze vergunningen te verlenen. Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen deze beslissing.

Via het bestand te kappen bomen (pdf, 496 KB) ziet u om welke bomen het gaat. Dit bestand is helaas niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u een probleem om het bestand te lezen, neem dan contact op met de gemeente.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Dat weten we nog niet precies. Als alle procedures zijn afgerond (zoals het wijzigen van een gedeelte van het bestemmingsplan en de noodzakelijke kapvergunningen) gaan we de werkzaamheden aanbesteden aan een aannemer. Daarna kunnen we starten met de uitvoering. Wij schatten nu in dat we op zijn vroegst eind 2021 beginnen met de werkzaamheden. Uiterlijk in 2024 zijn alle werkzaamheden in het Verkeersplan Soest-Zuid afgerond.

Ontwerptekening kruispunt (pdf, 3.34 MB). Dit bestand is niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u een probleem om het bestand te lezen, neem dan contact op met de gemeente.

Naar het overzicht