Kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan

We gaan dit kruispunt herinrichten en uitbreiden zodat er meer verkeer over het kruispunt kan met minder vertraging. Op deze locatie komen de provinciale wegen N413 en N221 bij elkaar. De verkeerslichten leiden het verkeer zo veilig en zo snel mogelijk over dit kruispunt.

Vooral in de ochtend- en avondspits moet het verkeer langer wachten voor de verkeerslichten. In 2018 zijn daarom al "slimme" verkeerslichten aangebracht, waardoor de vertraging is verminderd.

Wat gaan we doen?

  • Het kruispunt wordt groter gemaakt. Om deze uitbreiding mogelijk te maken wordt een deel van de grond van het tankstation bij het kruispunt getrokken. Hierdoor kan er een extra rijstrook worden gerealiseerd op de Ossendamweg in de richting van het kruispunt.
  • Elke rijrichting krijgt dan een aparte opstelstrook. Ook op de zuidzijde van de Soesterbergsestraat komt een extra rijstrook. Vanuit de richting Soesterberg komen er hierdoor ook 3 opstelstroken.
  • Ook op de N221 loopt het verkeer bij de afslag naar de Birkstraat regelmatig vast. Ook hier gaan we de doorstroming van het verkeer verbeteren.
  • Het bestaande afslagvak om vanuit Amersfoort vanaf de N221 rechtsaf de Birkstraat in te slaan wordt verlengd. Het verkeer dat vanuit Amersfoort komt en rechtdoor gaat, wordt hierdoor minder opgehouden door wachtende auto’s die rechtsaf willen slaan.

Ontwerptekening

U kunt hier het ontwerp van het kruispunt Soesterbergsestraat downloaden. Let op, deze is niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekening neem dan contact met ons op.

Reactienota

In de reactienota (pdf, 333 KB) leest u wat we met de reacties op het voorlopig ontwerp hebben gedaan. 

Planning

De actuele planning vindt u op onderstaande kaart.

Planning werkzaamheden Soest-Zuid