Actuele werkzaamheden Soest-Zuid

Waar werken we aan de weg op dit moment?

Kaart planning werkzaamheden Soest-Zuid

Als u in de kaart op een kleurvak klikt, dan krijgt u de planning van de werkzaamheden te zien.

Van Beuningenlaan deels afgesloten

Vanaf 13 mei tot 23 augustus 2024 is een deel van de Van Beuningenlaan gesloten voor auto's en fietsers. Dit zal in opeenvolgende stukken gebeuren. De werkzaamheden schuiven steeds een stukje verderop in de straat. De Van Beuningenlaan is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen parkeren bij het begin of einde van het afgesloten gebied.

Wat gaan we doen? 

We gaan nieuwe riolering aanleggen en de bermen aanpassen. De bestaande beplanting gaan wij verwijderen, de bomen blijven staan. Bewoners in de buurt hebben informatie ontvangen over parkeren, afvalinzameling en andere relevante zaken. Ook de hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden.

St. Willibrordusstraat en omgeving

De werkzaamheden in de St. Willibrordusstraat maken geen deel uit van het Verkeersplan Soest-Zuid, maar zijn een onderhoudsplan dat loopt tot februari 2025. De gemeente probeert de wegwerkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om weggebruikers zo min mogelijk overlast te bezorgen.

Meer informatie over de planning van dit project: Willibrordusstraat en omgeving.

Birkstraat deels afgesloten voor voetgangers en fietsers

Vanaf 13 mei is het voetpad en fietspad aan de kant van Birkstraat nummer 85 tot en met 95 afgesloten. Voetgangers en fietsers worden omgeleid naar de overkant. Wij verwachten dat de omleiding duurt tot 5 juli. Er zijn geen afsluitingen voor auto's en ander gemotoriseerd verkeer in de Birkstraat.

Bartolottilaan

  • Wanneer: 25 maart tot en met 14 juni in delen dicht.
  • Gevolgen voor verkeer: Voor fietsers is de Bartolottilaan een doorgaande route. Daarom is er voor hen een omleidingsroute aangegeven. Zie kaartje. Voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer is er geen omleidingsroute omdat het voor hen geen doorgaande route is. Wel zijn er borden geplaatst om aan te geven dat de weg is opgebroken.
  • Wat gaan we doen: Gedurende de werkzaamheden aan het riool is er steeds een werkvak van 80 meter gesloten voor bestemmingsverkeer. Dit gaat als een soort trein door de Bartolottilaan. De bewoners van de Bartolottilaan zijn hierover ge├»nformeerd met een brief.

Eikenlaan

  • Wanneer: 8 januari 2024 tot en met september 2024.
  • Gevolg voor verkeer: Eikenlaan wordt afgesloten voor alle weggebruikers. Er is een omleidingsroute via Ossendamweg-Soesterbergsestraat.
  • Wat gaan we doen: Elektrakabels, water- en gasleidingen vervangen en indien nodig ook de aansluitleidingen van de woningen. Hierover ontvangen de bewoners van de Eikenlaan een brief.

Planning

Op de kaart hieronder vindt u de planning van het totaalproject.