Integraal onderhoud St. Willibrordusstraat en omgeving

De werkzaamheden in opdracht van Stedin en Vitens zijn afgerond. Op maandag 13 mei starten de werkzaamheden voor integraal onderhoud in opdracht van de gemeente.

Welke werkzaamheden zijn er?

In het hele projectgebied vervangen we de verharding. We gaan voor het regenwater een extra rioolsysteem aanleggen. Dit doen we door het regenwater op te vangen met opvangbakken onder de grond. Waar nodig wordt de oude riolering vervangen. We vernieuwen de speelplek én alle beplanting. Ook passen we de schoolzone voor basisschool De Werveling aan. Daarnaast maken we plateaus. Dit zijn verhogingen in weg om snelheid te beperken.

De werkzaamheden voeren we per fase in stappen uit:

Stappen per fase

Opbreken van de verharding

De eerste stap is het opbreken van de verharding in een fase. Als het mogelijk is wordt de fase niet in zijn geheel in één keer opgebroken.

Rioleringswerk

De volgende stap is het rioleringswerk. Indien nodig verwijderen we met graafmachines de oude riolering. Daarna wordt de nieuwe riolering aangelegd. In het projectgebied worden de huisaansluitingen van de riolering tot de erfgrens vervangen. In iedere fase wordt in ieder geval riolering voor het regenwater aangelegd. Als het graafwerk voor de riolering in de straat klaar is leggen we een puinfundering aan.’

Straatwerk

Als in een fase stap 2 is afgerond, start de aannemer in de volgende fase weer met stap 1. In de eerste fase wordt dan gestart met stap 3: de aanleg van het straatwerk. 

Plantwerk

Ter afsluiting voeren we het plantwerk uit. Dit kan alleen in de winter gedaan worden als het blad van de bomen is. Daarom wordt dit niet aansluitend op het straatwerk per fase gedaan.

Alle fases van het project vindt u op de faseringstekening (pdf, 4 MB). De planning is nu dat de werkzaamheden eind februari 2025 worden afgerond.

Planning

In verband met riool- en bestratingswerkzaamheden is de Oude Utrechtseweg, St. Willibrordusstraat en omgeving tijdelijk afgesloten voor verkeer. De woningen blijven te voet bereikbaar. 

Het onverharde opgebroken gedeelte zal niet te lang (circa 80 strekkende meter) worden.

Datum Locatie
13 mei t/m 21 juni Oude Utrechtseweg nummer 58-50
27 mei t/m 5 juli Oude Utrechtseweg bij nummer 47-41
3 juni t/m 19 juli Kruising Oude Utrechtseweg t/m Braamweg nummer 31
10 juni t/m 30 augustus Kruising Oude Utrechtseweg tot Braamweg nummer 23
24 juni t/m 4 september Oude Utrechtseweg bij nummer 36 t/m 26
19 augustus t/m 18 oktober Kruising Oude Utrechtseweg en Duinweg
9 september t/m 15 november St. Willibrordusstraat bij nummer 49 t/m 10
14 oktober t/m 6 november Kruising Plasweg/ St. Willibrordusstraat/Plasweg
30 oktober t/m 29 november St. Willibrordusstraat nummer 12 tot kruising Plasweg/St. Willibrordusstraat
4 november t/m 20 december Kruising St. Willibrordusstraat/Bonifaciusstraat t/m nummer 8
2 januari t/m 14 februari 2025 Bonifaciusstraat nummer 8 t/m 22

Bomen

We gaan 17 bomen kappen. Voor het kappen van de bomen controleren we deze eerst op broedende vogels. Het kappen van de bomen doen we in verschillende fases:

  • In de week van 6 mei kappen we de kastanjeboom op de hoek van de St. Willibrordusstraat met de Oude Utrechtseweg.
  • In de week van 17 juni kappen we vijf haagbeuken in de Oude Utrechtseweg.
  • Eind augustus kappen we de overige 11 bomen in de St. Willibrordusstraat.

Twee van de aanwezige kastanjebomen in de St. Willibrordusstraat blijven staan. Er worden 17 kastanjebomen terug geplant. De overige bomen die we terug planten zijn te zien op de presentatietekening (pdf, 5 MB).

Bereikbaarheid

De werkzaamheden voeren we in fases uit. Op deze manier beperken we de overlast zoveel mogelijk. Woonhuizen en bedrijven blijven bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. Nadat in de eerste fase het rioolwerk klaar is, zijn voor de rest van het project elke keer twee fases gelijktijdig opgebroken. De weg is dan niet bereikbaar voor autoverkeer.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Harm Middelburg via het contactformulier. Of bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Toezichthouder op dit project namens de gemeente is Frans Groenendijk. Hij is regelmatig op het werk aanwezig.