Stationsontwikkeling Soest-Zuid

In de ochtend- en avondspits heeft het verkeer regelmatig vertraging rond het Station Soest-Zuid. Als de spoorwegovergang is gesloten, dan staat het verkeer stil. Ook de verkeerslichten op het kruispunt Ossendamweg - Eikenlaan zorgen voor vertraging. Door deze omgeving anders in te richten, verbeteren we de doorstroming van het verkeer.

In 2015 stelde de raad het schetsontwerp vast. Dat wordt nu uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp met meer details. Ook kijken we goed naar bijvoorbeeld de draaicirkels van de bussen.

De werkzaamheden

Wat we precies gaan aanpassen aan het stationsgebied, leest u hieronder.

Nieuwe rotonde

Op het kruispunt Koningsweg - Ossendamweg leggen we een rotonde aan. Op deze rotonde krijgt het langzaam verkeer voorrang op het gemotoriseerde verkeer om veilig over te kunnen steken. Op het kruispunt Koningsweg - Nieuweweg blijven de verkeerslichten aanwezig, maar leggen we wel extra rijstroken aan. Door deze extra rijstroken kan dit kruispunt meer verkeer verwerken en staat het verkeer minder lang stil.

Wijzigingen Ossendamweg

Op de Ossendamweg kan het verkeer nu nog afslaan de Eikenlaan in, om naar het bus- en treinstation te gaan. In de nieuwe situatie is dat niet meer toegestaan en mogen alleen bussen dit nog. Hierdoor kunnen de verkeerslichten verdwijnen op dit kruispunt. Om dit veilig mogelijk te maken komt er wel een aparte opstelstrook voor de bussen om vanuit het noorden de Eikenlaan in te gaan. Hierdoor hoeft het doorgaande verkeer uit deze richting niet te wachten achter deze bus.

Vergroot busstation en uitbreiding parkeerplekken

Het busstation wordt vergroot waardoor er meer bussen gelijktijdig bij een halte kunnen staan, zodat ook het openbaar vervoer verbetert. Daarnaast brengen we extra fietsparkeerplaatsen aan, zodat er meer mogelijkheden komen om de fietsen in de daarvoor bedoelde fietsenrekken neer te zetten. Ook het aantal parkeerplaatsen op de P+R-locatie op de Bosstraat wordt uitgebreid. Deze parkeerplaatsen staan namelijk zeer regelmatig allemaal vol. 

In onderstaande afbeelding ziet u het schetsontwerp hiervan. 

Schetstonwerp stationsomgeving Soest-Zuid

Onderzoek

Daarnaast zijn er verschillende noodzakelijke onderzoeken. Zoals een onderzoek naar de samenstelling van de ondergrond en het asfalt. Ook wordt er een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd naar de bomen die vervangen worden in het project. Daarnaast voeren we overleg met ProRail over de noodzakelijke aanpassingen aan de spoorwegovergang op de Ossendamweg.

Planning

Na de zomer van 2020 verwachten we dit voorlopig ontwerp af te hebben en informeren we bewoners hierover. Hoe we dit gaan doen is afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus. Er wordt gestreefd naar een start van de uitvoering eind 2021.

Naar het overzicht