Stationsontwikkeling Soest-Zuid

In de ochtend- en avondspits staat het verkeer regelmatig stil rond het station Soest-Zuid. Een gesloten spoorwegovergang en de verkeerslichten op het kruispunt Ossendamweg - Eikenlaan zorgen voor vertraging. Door deze omgeving anders in te richten, stroomt het verkeer straks beter door.

De werkzaamheden

Wat we precies aanpassen aan het stationsgebied, leest u hieronder.

Nieuwe rotonde Koningsweg-Pimpelmees

Op het kruispunt Koningsweg - Pimpelmees leggen we een rotonde aan. Om veilig over te kunnen steken, krijgt het langzaam verkeer hier voorrang op het gemotoriseerde verkeer. Op het kruispunt Koningsweg - Nieuweweg blijven de verkeerslichten aanwezig, maar leggen we wel extra rijstroken aan. Door deze extra rijstroken kan dit kruispunt meer verkeer verwerken en staat het verkeer minder lang stil.

Alleen bus kan van Ossendamweg naar Eikenlaan

Op de Ossendamweg kan het verkeer nu nog afslaan de Eikenlaan in, om naar het bus- en treinstation te gaan. In de nieuwe situatie mogen alleen bussen dit nog. De verkeerslichten blijven en ook komt er een aparte opstelstrook voor de bussen om vanuit het noorden de Eikenlaan in te gaan. Hierdoor hoeft het doorgaande verkeer uit deze richting niet te wachten achter deze bus.

Vergroot busstation en uitbreiding parkeerplekken

Het busstation wordt vergroot zodat er meer bussen tegelijk bij een halte kunnen staan. Dit verbetert het openbaar vervoer. Daarnaast brengen we extra fietsparkeerplaatsen aan. Ook komen er meer parkeerplaatsen op de P+R-locatie op de Bosstraat. Deze parkeerplaatsen staan namelijk best vaak allemaal vol. 

Vernieuwen spoorwegovergang

Tegelijk met het aanpassen van de wegen wordt ook de spoorwegovergang vernieuwd. We doen dit in nauwe samenwerking met ProRail. We willen graag dat het ontwerp en de uitvoering van beide werkzaamheden op elkaar aansluiten.

Kappen van bomen

In totaal zijn er 88 bomen gekapt bij de herinrichting van de Stationsomgeving Soest-Zuid. Er komen 67 nieuwe bomen terug. We plaatsen niet alle bomen terug, omdat we meer ruimte nodig hebben voor de aanpassingen in kabels, leidingen en riolering.

Het kan drie jaar duren voordat we nieuwe bomen planten. Om te voorkomen dat deze bomen niet gelijk beschadigd worden, planten we de bomen pas terug na de definitieve inrichting. Dat betekent niet dat we voor het gehele gebied drie jaar moeten wachten. Als gemeente bekijken we per jaar welke bomen we al kunnen planten zonder het risico dat ze beschadigd worden door de werkzaamheden.

Om ervoor te zorgen dat de kap van de bomen een minimale impact heeft op de flora en fauna is de stelregel in Nederland dat we alleen bomen kappen en planten buiten het broedseizoen van bijvoorbeeld de vogels tenzij er uitzonderlijke situaties zijn.

Bekijk hier de kaart met bomen die gekapt en teruggeplaatst worden (pdf, 1 MB).

Hoe ziet het er straks uit?

De definitieve ontwerpen staan hieronder per straat. In de reactienota (pdf, 333 KB) leest u wat we met de reacties op het voorlopig ontwerp hebben gedaan. 

U kunt hier de definitieve ontwerpen bekijken. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Planning

De actuele planning vindt u op onderstaande kaart.

Planning werkzaamheden Soest-Zuid