Stationsontwikkeling Soest-Zuid

In de ochtend- en avondspits heeft het verkeer regelmatig vertraging rond het Station Soest-Zuid. Als de spoorwegovergang is gesloten, dan staat het verkeer stil. Ook de verkeerslichten op het kruispunt Ossendamweg - Eikenlaan zorgen voor vertraging. Door deze omgeving anders in te richten, verbeteren we de doorstroming van het verkeer. 

Reacties verwerkt in definitief ontwerp

In 2015 stelde de raad het schetsontwerp vast. Voor bijna alle maatregelen hebben we nu een definitief ontwerp gemaakt. In 2021 stuurden we de bewoners rond de Soesterbergsestraat en het stationsgebied een voorlopig ontwerp. We hebben zo veel mogelijk van de reacties verwerkt in het definitief ontwerp. Specifieke vragen hebben we vaak persoonlijk op locatie besproken. Op basis daarvan hebben we de ontwerpen nog aangepast.

De werkzaamheden

Wat we precies gaan aanpassen aan het stationsgebied, leest u hieronder.

Nieuwe rotonde

Op het kruispunt Koningsweg - Pimpelmees leggen we een rotonde aan. Om veilig over te kunnen steken, krijgt het langzaam verkeer hier voorrang op het gemotoriseerde verkeer. Op het kruispunt Koningsweg - Nieuweweg blijven de verkeerslichten aanwezig, maar leggen we wel extra rijstroken aan. Door deze extra rijstroken kan dit kruispunt meer verkeer verwerken en staat het verkeer minder lang stil.

Wijzigingen Ossendamweg

Op de Ossendamweg kan het verkeer nu nog afslaan de Eikenlaan in, om naar het bus- en treinstation te gaan. In de nieuwe situatie is dat niet meer toegestaan en mogen alleen bussen dit nog. Hierdoor kunnen de verkeerslichten verdwijnen op dit kruispunt. Om dit veilig mogelijk te maken komt er wel een aparte opstelstrook voor de bussen om vanuit het noorden de Eikenlaan in te gaan. Hierdoor hoeft het doorgaande verkeer uit deze richting niet te wachten achter deze bus.

Vergroot busstation en uitbreiding parkeerplekken

Het busstation wordt vergroot waardoor er meer bussen gelijktijdig bij een halte kunnen staan, zodat ook het openbaar vervoer verbetert. Daarnaast brengen we extra fietsparkeerplaatsen aan, zodat er meer mogelijkheden komen om de fietsen in de daarvoor bedoelde fietsenrekken neer te zetten. Ook het aantal parkeerplaatsen op de P+R-locatie op de Bosstraat wordt uitgebreid. Deze parkeerplaatsen staan namelijk zeer regelmatig allemaal vol. 

Vernieuwen spoorwegovergang

Tegelijk met de aanpassingen aan de wegen wordt ook de constructie van de spoorwegovergang vernieuwd. We doen dit in nauwe samenwerking met ProRail, omdat zowel het ontwerp als de uitvoering van beide werkzaamheden op elkaar moeten aansluiten.

Kappen van bomen

Om de werkzaamheden mogelijk te maken moeten er bomen worden gekapt. Bij de uitwerking van het schetsontwerp naar het Definitief Ontwerp hebben we het aantal te kappen bomen zo beperkt mogelijk geprobeerd te houden. In totaal worden er 88 bomen gekapt bij de herinrichting van de Stationsomgeving Soest-Zuid. Er komen echter ook weer bomen terug. In totaal worden er rond dit kruispunt 67 nieuwe bomen teruggeplaatst. We plaatsen niet alle bomen terug, omdat we meer ruimte nodig hebben voor de aanpassingen in kabels, leidingen en riolering.

Het kan drie tot vier jaar duren voordat we nieuwe bomen planten. Om te voorkomen dat deze bomen niet gelijk beschadigd worden, planten we de bomen pas terug na de definitieve inrichting. Nu wil dit niet zeggen dat we voor het gehele gebied drie tot vier jaar moeten wachten. Als gemeente zullen we per jaar bekijken welke bomen al geplant kunnen worden zonder dat er een risico is dat de bomen beschadigd worden door de uitvoering.

Om ervoor te zorgen dat de kap van de bomen een minimale impact heeft op de flora en fauna is de stelregel in Nederland dat we alleen bomen kappen en planten buiten het broedseizoen van bijvoorbeeld de vogels tenzij er uitzonderlijke situaties zijn.

Bekijk hier de kaart met bomen die gekapt en teruggeplaatst worden (pdf, 1 MB).

Hoe ziet het er straks uit?

De definitieve ontwerpen staan hieronder per straat. In de reactienota (pdf, 333 KB) leest u wat we met de reacties op het voorlopig ontwerp hebben gedaan. Burgemeester en wethouders hebben de ontwerpen nu definitief vastgesteld. Dat betekent dat de ontwerpen klaar zijn om uitgevoerd te worden.

Definitieve ontwerpen

U kunt hier de definitieve ontwerpen bekijken. Let op, deze zijn niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Planning

In de loop van 2023 starten eerst de nutsbedrijven met de benodigde aanpassingen en vervangingen van kabels en leidingen binnen het totale werk van Verkeersplan Soest-Zuid. Wanneer dit klaar is begint de gemeente zelf met werkzaamheden zoals het vervangen van de riolering en het herinrichten van de wegen, de voetpaden en het groen.

De uitvoering

Voorafgaand aan de uitvoering van de verschillende werkzaamheden door de nutsbedrijven en de gemeente ontvangt u een brief met de definitieve planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Via de nieuwsbrief houden we u ook op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.