Subsidie inwonerinitiatieven

Heeft u een idee voor uw straat, uw wijk of het dorp? Zoals een straatfeest of buurtbarbecue? Of wilt u een (feestelijk) evenement organiseren? Of wilt u een AED in uw wijk? En wilt u dit zelf, of samen met anderen, vrijwillig organiseren? En heeft u daarbij een kleine bijdrage nodig? Dan kunt u een bijdrage krijgen vanuit de subsidieregeling burgerinitiatieven.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U krijgt alleen een bijdrage als u woont in Soest of Soesterberg. 
  • Voor uw idee ontvangt u geld van de gemeente als mensen zich vrijwillig inzetten voor elkaar en voor hun leefomgeving. Uw idee versterkt de verbondenheid tussen inwoners. 
  • Uw doelgroep is ruimer dan alleen de initiatiefnemers; het gaat om een collectief belang. 
  • U geeft aan dat meerdere inwoners uw idee ondersteunen. Inwoners of initiatiefnemers leveren ook een bijdrage in de vorm van geld en/of vrijwillige inzet. 
  • Inwoners die een straatfeest of buurtbarbecue organiseren, ontvangen maximaal € 100. 

Subsidie aanvragen

U kunt het hele jaar een bijdrage aanvragen. Wij ontvangen uw aanvraag graag minimaal een maand voordat u het plan wilt uitvoeren. Later mag ook, maar dan staat de bijdrage misschien niet op tijd op uw rekening.   

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen

Na uw aanvraag

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een brief. Het toegekende bedrag staat in principe binnen 4 weken op uw rekening. 

  • Kost uw idee minder dan 500 euro? Dan hoeft u uw uitgaven niet te verantwoorden. We vertrouwen erop dat u het geld goed besteedt. U bent wel verplicht om uw kassabonnen twee jaar te bewaren. Wij kunnen met een steekproef de besteding van het subsidiegeld controleren. Heeft u de bijdrage toch niet nodig? Neem dan contact met ons op.  
  • Organiseert u een evenement? Bijvoorbeeld een straatfeest? Dan heeft u misschien een evenementenvergunning nodig. 

Het subsidiebedrag per initiatief

Er is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Per initiatief is maximaal € 2.500 (inclusief btw) beschikbaar. Buurtbarbecues en straatfeesten ontvangen maximaal € 100.