Subsidie inwonerinitiatieven

Heeft u een mooi initiatief voor uw straat, uw wijk of het dorp? Zoals een straatfeest of buurtbarbecue? Of wilt u een (feestelijk) evenement organiseren, bijvoorbeeld paaseieren zoeken of een wandelweekend? Of wilt u een AED aanschaffen voor uw wijk?

En wilt u dit zelf, of samen met anderen, vrijwillig organiseren? En heeft u daarbij een kleine bijdrage nodig? Dan kunt u ondersteuning krijgen vanuit de subsidieregeling burgerinitiatieven.

Een goed idee?

Heeft u een groter initiatief voor Soest of Soesterberg? Een project waar uw buurt of het dorp echt iets aan heeft? Dan helpen wij u daar graag bij. Lees meer over het indienen van een goed idee

Wat zijn de voorwaarden?

  • De subsidie verstrekken wij alleen aan inwoners van Soest/Soesterberg of organisaties die zijn gevestigd in Soest/Soesterberg.
  • Voor uw initiatief ontvangt u geld van de gemeente als mensen zich vrijwillig inzetten voor elkaar en voor hun leefomgeving, in de straat, buurt, wijk of dorp. Het initiatief levert een bijdrage aan de samenwerking en verbondenheid tussen inwoners.
  • Uw doelgroep is ruimer dan alleen de initiatiefnemers; het gaat om een collectief belang.
  • U kunt aantonen dat meerdere inwoners uw initiatief ondersteunen. Inwoners of initiatiefnemers leveren ook een bijdrage aan het initiatief in de vorm van geld en/of vrijwillige inzet.
  • Inwoners die een straatfeest of buurtbarbecue organiseren, ontvangen maximaal € 100.

Hoe vraagt u subsidie aan?

U kunt ieder moment in het jaar één of meerdere aanvragen indienen. Doe dit bij voorkeur minimaal een maand voordat u het plan wilt uitvoeren. Later mag ook, maar dan kunnen wij niet garanderen dat de eventueel toegekende subsidie op tijd op uw rekening staat.  

Subsidieregeling aanvragen
  • Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een brief. Het toegekende bedrag staat in principe binnen 4 weken op uw rekening.
  • U stuurt ons binnen drie maanden na uw activiteit een verantwoording waaruit blijkt wat u waaraan heeft uitgegeven.
  • Als u geld heeft ontvangen voor een straatfeest of buurtbarbecue of voor andere projecten die minder dan € 500 hebben gekost, hoeft u uw uitgaven niet te verantwoorden. We vertrouwen erop dat u het geld goed besteedt. U bent wel verplicht om uw kassabonnen twee jaar te bewaren. Het kan zijn dat de gemeente met een steekproef de besteding van het subsidiegeld controleert. Als blijkt dat u het geld toch niet nodig heeft, vragen wij u contact op te nemen met de gemeente.
  • Als u een evenement organiseert, bijvoorbeeld een straatfeest, kan het zijn dat u een evenementenvergunning moet aanvragen of dit moet melden. Wij adviseren u om na te gaan of in uw situatie een melding of vergunning nodig is.

Het subsidiebedrag per initiatief

Er is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Per initiatief is maximaal € 2.500 (inclusief btw) beschikbaar. Buurtbarbecues en straatfeesten ontvangen maximaal € 100.