Subsidie innovatiefonds Sociaal Domein

De gemeente Soest staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven van verenigingen, stichtingen en ondernemers om kwetsbare mensen in Soest te helpen. Wij willen dat deze mensen meedoen in de samenleving en dat ze hun talenten gebruiken. Ook willen wij ouderen helpen om zo lang mogelijk thuis te wonen.

Wij zoeken nieuwe ideeën voor Soest. Uw idee hoeft niet helemaal 'uniek' te zijn. Het kan ook een project zijn dat buiten uw gemeente Soest al goed werkt en dat uw organisatie graag in Soest wil organiseren.

Hoe werkt het innovatiefonds?

Wilt u met uw voetbalvereniging in Soest een team oprichten voor mensen met autisme en heeft u daar hulp bij nodig? Heeft u met uw bedrijf een bijzonder plan om eenzame mensen weer in contact te brengen met buurtgenoten? Uw organisatie kan geld krijgen vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein om dergelijke nieuwe activiteiten op te starten. 

Doelstellingen

Uw idee moet in ieder geval bijdragen aan één van de volgende doelstellingen:

  • Inwoners van Soest zijn steeds zelfredzamer
  • Inwoners van Soest doen mee naar vermogen
  • Inwoners van Soest wonen zo lang mogelijk zelfstandig thuis
  • Inwoners van Soest voelen zich veilig
Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

Inspireer anderen met uw idee

Heeft u geen tijd of mogelijkheden om uw idee uit te voeren? Maar denkt u dat het een goed idee is, dat nieuw is binnen de gemeente Soest? Of heeft u een vraag? Stel uw vraag of deel uw idee met ons via het contactformulier. Wie weet kan een andere partij het idee wél uitvoeren. Wij nemen dan contact met u op.