College van B en W

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders. Het college in Soest bestaat uit vijf leden: de burgemeester en vier wethouders. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden. Dit noemen we een portefeuille.

Zo zien wij de komende vier jaar

Samen, groen, duurzaam en daadkrachtig. Lees er alles over in het coalitieakkoord Duurzaam en Daadkrachtig (pdf, 0.93 MB).

Contact met het college van B en W

Wilt u contact met het college van B en W? Dan kunt u via het contactformulier uw vraag of suggestie stellen. U logt in met uw DigiD.

Contactformulier

Burgemeester Rob Metz

Foto Burgermeester Rob Metz

Burgemeester Rob Metz is verantwoordelijk voor:

 • Veiligheid
 • Openbaar belang
 • Samenwerking
 • Asielzoekers
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie

Wethouder Aukje Treep-van Hoeckel

Foto wethouder Aukje Treep-van Hoeckel

Wethouder Aukje Treep-van Hoeckel is lid van GGS. Zij is verantwoordelijk voor:

 • Omgevingswet
 • Natuurontwikkeling
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Infrastructuur
 • Openbare ruimte
 • Vergunning en Handhaving 

Wethouder Liesa van Aalst-Veldman

Foto wethouder Liesa van Aalst-Veldman

Wethouder Liesa van Aalst-Veldman is lid van de VVD. Zij is verantwoordelijk voor:

 • Middelen
 • Sociaal domein
 • Werk en inkomen
 • Economie
 • Toerisme en recreatie

Wethouder Nermina Kundić

Foto wethouder Nermina Kunić

Wethouder Nermina Kundić is lid van D66. Zij is verantwoordelijk voor:

 • Duurzaamheid
 • Informatiebeleid & automatisering
 • Wonen
 • Verkeer
 • Kunst en cultuur
 • Project Hart van de Heuvelrug

Wethouder Harrie Dijkhuizen

Foto wethouder Harrie Dijkhuizen

Wethouder Harrie Dijkhuizen is lid van de CU-SGP. Hij is verantwoordelijk voor:

 • Ruimte
 • Onderwijs en opvang
 • Grondbeleid
 • Bewegen en sport
 • Masterplan Soesterberg

Gemeentesecretaris Leontine Vermond

Leontine Vermond is de gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Soest.

Als hoofd van de ambtelijke organisatie geeft zij met het managementteam leiding aan alle ambtenaren.

Zij vormt de verbinding tussen het college en de medewerkers van de gemeente.