College van B en W

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders. Het college in Soest bestaat uit vijf leden: de burgemeester en vier wethouders. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden. Dit noemen we een portefeuille.

Coalitieakkoord 2018 - 2022

Samen, groen, duurzaam en daadkrachtig. Lees er alles over in het coalitieakkoord Duurzaam en Daadkrachtig (pdf, 952 KB).

Contact met het college van B en W

Wilt u contact met het college van B en W? Dan kunt u via het contactformulier uw vraag of suggestie stellen. U logt in met uw DigiD.

Inloggen met DigiD Contactformulier

Heeft u geen DigiD? Via www.digid.nl kunt u eenvoudig uw persoonlijke DigiD inlog aanvragen. Wilt u geen DigiD gebruiken, maar wel contact met de gemeente? U kunt hier het contactformulier gebruiken zonder DigiD.

Burgemeester Rob Metz

Foto Burgermeester Rob Metz

Burgemeester Rob Metz is verantwoordelijk voor:

 • Veiligheid
 • Openbaar belang
 • Samenwerking
 • Asielzoekers
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie

De burgemeester heeft de volgende onbetaalde nevenfuncties die horen bij het burgemeesterschap:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid VNG-commissie Internationaal waarbinnen voorzitter van de Internationale delegatie (portefeuille rampen, weerbaarheid en wederopbouw)

Onbetaalde nevenfuncties die niet horen bij het burgemeesterschap:

 • Ambassadeur Nationale Bewegwijzeringsdienst
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Leergeld Soest/Baarn
 • Beschermheer Soester Mannenkoor Apollo
 • Beschermheer Muziekkring Eemland
 • Voorzitter comité van aanbeveling Orgelfonds Oude Kerk Soest
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Airforce Memorial (SAM)
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Lokaal Fonds Soest
 • Bestuurslid van Stichting Kire
 • Lid World Congres United Cities and Local Governments (UCLG)

Wethouder Aukje Treep-van Hoeckel

Foto wethouder Aukje Treep-van Hoeckel

Wethouder Aukje Treep-van Hoeckel is lid van GGS. Zij is verantwoordelijk voor:

 • Omgevingswet
 • Natuurontwikkeling
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Infrastructuur
 • Openbare ruimte
 • Vergunning en Handhaving 

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen:

 • Lid van het algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
 • Lid bestuurlijk platform Water Vallei en Eem (PWVE)
 • Lid stuurgroep Paleis Soestdijk
 • Lid Vereniging van Deelnemers Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Betaalde nevenfuncties die niet horen bij het wethouderschap:

 • Eigenaar Aukje van Hoeckel Landschapsarchitect

Wethouder Liesa van Aalst-Veldman

Foto wethouder Liesa van Aalst-Veldman

Wethouder Liesa van Aalst-Veldman is lid van de VVD. Zij is verantwoordelijk voor:

 • Middelen
 • Sociaal domein
 • Werk en inkomen
 • Economie
 • Toerisme en recreatie

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen:

 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), regio Utrecht
 • Lid bestuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS
 • Lid bestuur Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o.
 • Amfors (vertegenwoordiging in ava)
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (vertegenwoordiging in ava)
 • Vitens (vertegenwoordiging in ava)
 • Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie van de Regio Utrecht

Onbetaalde nevenfuncties die niet horen bij het wethouderschap:

 • Bestuurslid Vereniging Thorbecke

Wethouder Nermina Kundić

Foto wethouder Nermina Kunić

Wethouder Nermina Kundić is lid van D66. Zij is verantwoordelijk voor:

 • Duurzaamheid
 • Informatiebeleid & automatisering
 • Wonen
 • Verkeer
 • Kunst en cultuur
 • Project Hart van de Heuvelrug

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen:

 • Lid van het algemeen bestuur Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
 • Lid van het algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Lid van het algemeen bestuur Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)
 • Lid DB Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)
 • Lid stuurgroep Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg

Onbetaalde nevenfuncties die niet horen bij het wethouderschap:

 • Geen

Wethouder Harrie Dijkhuizen

Foto wethouder Harrie Dijkhuizen

Wethouder Harrie Dijkhuizen is lid van de CU-SGP. Hij is verantwoordelijk voor:

 • Ruimte
 • Onderwijs en opvang
 • Grondbeleid
 • Bewegen en sport
 • Masterplan Soesterberg

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen:

 • Lid Regioraad Stichting Eem-Vallei Educatief
 • Lid Platform Middelgrote Gemeenten

Onbetaalde nevenfuncties die niet horen bij het wethouderschap:

 • Geen

Gemeentesecretaris Leontine Vermond

Leontine Vermond is de gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Soest.

Als hoofd van de ambtelijke organisatie geeft zij met het managementteam leiding aan alle ambtenaren.

Zij vormt de verbinding tussen het college en de medewerkers van de gemeente.

Leontine heeft geen nevenfuncties die bij de functie horen.