Gemeentesecretaris Leontine Vermond

Leontine Vermond is de gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Soest. Als hoofd van de ambtelijke organisatie geeft zij met het managementteam leiding aan alle ambtenaren.

Zij vormt de verbinding tussen het college en de medewerkers van de gemeente.

Nevenfuncties

Leontine heeft geen nevenfuncties die bij de functie horen.

Contact

Voor contact of een afspraak met Leontine Vermond belt u met Nicole Rijff 035-609 31 04