Wethouder Aukje Treep-van Hoeckel

Portefeuille

 • Duurzaamheid en milieu
 • Natuur en recreatie
 • Vergunning en handhaving
 • Infrastructuur, openbare ruimte en klimaatadaptie
 • Kunst en cultuur
 • Dierenwelzijn

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen:

 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
 • Voorzitter regiegroep en bestuurlijk platform Water Vallei en Eem (PWVE)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Oost (namens PWVE) 
 • Lid Heuvelrugoverleg Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
 • Lid Algemeen bestuur Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 
 • Lid Algemeen bestuur Afval Verwijdering Utrecht (AVU)  
 • Vitens (vertegenwoordiging in de Algemene Ledenvergadering van Aandeelhouders, AVA)

Overige nevenfunctie

 • Eigenaar Aukje van Hoeckel Landschapsarchitect

Contact

Voor contact of een afspraak met Aukje Treep belt u met Vanessa Boote 035-609 37 37.