Wethouder Karin Scholten

Portefeuille

  • Economie
  • Participatie en bestuurlijke vernieuwing
  • Ruimtelijke ordening en grondzaken 
  • Accommodatiebeleid

Nevenfuncties

Karin heeft geen nevenfuncties die bij de functie horen.

Contact

Voor contact of een afspraak met Karin Scholten belt u met Nilia Sookhoo 035-609 37 37.