Wethouder Osman Suna

Portefeuille

  • Volkshuisvesting en wonen
  • Sociaal domein (werk en inkomen, WMO, inburgering)
  • Sport en bewegen
  • Verkeer en mobiliteit
  • ICT & informatiebeleid

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen:

  • Lid AB Regionale ICT-Dienst Utrecht
  • Lid bestuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS 
  • Lid Bestuur Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. Amfors (vertegenwoordiging in ava)
  • Lid stuurgroep Paleis Soestdijk 
  • Lid stuurgroep SOK Vliegbasis/Hart van de Heuvelrug

Contact

Voor contact of een afspraak met Osman Suna belt u met Jenny van der Zouw 035-609 34 43.