Inwonerpanel

Wij willen graag onze dienstverlening beter afstemmen op de wensen van onze inwoners. Daarom stellen wij een aantal keer per jaar vragen aan het inwonerpanel. Het panel bestaat uit een grote groep inwoners die via internet met ons meedenkt en een mening geeft over allerlei onderwerpen.

Actueel inwonerpanel

Op dit moment kunt u tot 19 juli via een eenmalige link meedoen met de enquĂȘte die nu open staat. De vragen gaan over afvalscheiding en gemeentelijke communicatie via de krant.

Doe mee met de actuele enquete Aanmelden voor het inwonerspanel

Wat kunt u verwachten?

  • Het inwonerpanel ontvangt ongeveer vier keer per jaar een uitnodiging via e-mail om deel te nemen aan een onderzoek
  • Het beantwoorden van de vragen kost per keer ongeveer 5 a 10 minuten
  • Als deelnemer van het inwonerpanel ontvangt u na afloop van een onderzoek altijd een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten
  • Uw mening is uiteraard anoniem