Aan de slag in Smitsveen

Er is en wordt hard gewerkt om Smitsveen te verbeteren. Schoner, veiliger en socialer is het doel, zodat het weer ‘Gewoon Smitsveen’ wordt.

Wat is er al gedaan?

Er zijn inmiddels meer ontmoetingsplekken, zoals de Huiskamer en de Werkplaats van de Wijk. Er zijn meer fietsenstallingen en de instanties die in Smitsveen werken, weten elkaar sneller te vinden. Zo is er sneller de juiste zorg en hulp beschikbaar. In de openbare ruimte gaat er nog wat veranderen bij het Smitsplein net zoals op het gebied van de speeltuinen.

Naar het overzicht