Adresonderzoek aanvragen

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente.

Adresonderzoek aanvragen

Het aanvragen van een adresonderzoek is gratis en duurt ongeveer 12 weken.

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Iedereen moet ingeschreven staan op het adres waar hij of zij woont. Staat u of iemand anders op uw adres niet of onjuist ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid, bijvoorbeeld studiefinanciering, kinderbijslag, huurtoeslag of AOW-uitkering.

Ook kunt u door een onjuiste inschrijving op uw adres post ontvangen die niet voor u is bestemd. U kunt bijvoorbeeld benaderd worden door een instantie vanwege het innen van een vordering (zoals een betalingsaanmaningen of deurwaarders).

Wij adviseren u post van instanties, gericht aan personen die niet woonachtig zijn op uw adres, meteen retour afzender te sturen. De gemeente is wettelijk verplicht om de personen die niet meer op uw adres woonachtig zijn en nog wel ingeschreven staan, op het laatst bekende adres aan te schijven. Ook deze post kunt u retour afzender sturen.

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente Soest mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers moeten zich identificeren.

Het kan dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan melden wij dat aan de bewoners.  Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan uw gemeente. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek.