Inschrijving vanuit buitenland

 • U verhuist vanuit het buitenland naar de gemeente Soest
 • Na aankomst schrijft u zich binnen vijf dagen bij ons in
 • U blijft langer dan vier maanden in Nederland wonen
 • U heeft de Nederlandse Nationaliteit of u bent een burger uit de EU of u heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U komt persoonlijk op de afspraak. Let op: dit geldt voor alle gezinsleden

Inschrijving regelen

Voor het inschrijven maakt u telefonisch een afspraak via (035) 609 34 11.

Tijdens de afspraak worden alle gezinsleden persoonlijk ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

U krijgt binnen vier weken bericht dat u bent ingeschreven in de BRP. In dit bericht staat ook uw Burgerservicenummer vermeld.

Wat neemt u mee?

Om u (opnieuw) in te schrijven, neemt u het volgende mee naar uw afspraak:

 • Uw geldige identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt
 • Als u geen Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
 • Voor mensen uit Caribisch Nederland: een verhuisbericht
 • Eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of echtscheidingsakte
  • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • de geboorteakten van uw kinderen
 • Eventueel een bewijs van uw sofinummer, als u dit heeft
 • Eventueel een bewijs van uitschrijving uit uw vorige land
 • Eventueel een huur- of koopovereenkomst of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner (pdf, 36 KB)

Documenten vertalen/legaliseren

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen.

Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.

Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document en de vertaling opnieuw laten legaliseren in Nederland. Lees meer over het legaliseren van documenten.