Baarn en Soest starten onderzoek naar Joods vastgoed

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door heel Nederland Joods vastgoed onteigend en verkocht. Dit heeft geleid tot onrechtvaardige situaties die ook na de oorlog niet altijd zijn rechtgezet. Ruim honderd gemeenten, waaronder Utrecht en Amersfoort, hebben hier eerder onderzoek naar gedaan. De gemeente Baarn en de gemeente Soest starten dit onderzoek nu.

Morele plicht om antwoorden te vinden

Het onderzoek richt zich ook op de rol van beide gemeenten tijdens en na de oorlog en hoe er is omgegaan met rechtsherstel en mogelijk achterstallige heffingen.

"Als gemeentebestuurders voelen wij het als onze morele plicht om antwoorden te vinden op vragen rondom het Joods vastgoed en de rol van de gemeente in en na de oorlog," aldus de burgemeesters van Baarn en Soest.

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2024 verwacht

Maarten-Jan Vos, in samenwerking met lokale deskundigen die bekend zijn met de geschiedenis van deze gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Joodse gemeenschap.