Eerste resultaten onderzoeken mogelijke locaties windmolens langs de A28

Het afgelopen half jaar heeft het project ‘Zon en Wind langs de A28 Amersfoort-Utrecht’ onderzoek gedaan naar de effecten van mogelijke windmolens langs de A28 en de defensieterreinen Leusderheide en Vlasakkers. De onderzoeken gaan over welke effecten geluid en slagschaduw hebben op de omgeving. De resultaten van de eerste onderzoeken laten zien dat voor alle locaties opstellingen mogelijk zijn die aan de wettelijke normen voldoen. De resultaten van aanvullende onderzoeken worden na de zomer verwacht. Daarna wordt een besluit genomen over het vervolg van het project. 

Haalbaarheid van verschillende opstellingen

Het onderzoek is gedaan met ‘onderzoeksopstellingen’ voor verschillende maten en aantallen van moderne windturbines op verschillende plekken. De onderzoeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen volgen op een later moment. Naast de effecten van geluid en slagschaduw is ook de veiligheid onderzocht en de verwachte energieproductie berekend. Tijdens gesprekken met omwonenden kwam onder andere de optelsom van geluid als zorg aan de orde. In de aanvullende onderzoeken wordt dit ook onderzocht. Daarnaast worden de komende maanden onderzoeken gedaan naar de effecten op luchtvaart, ecologie en of de windturbines passen bij het gebruik van de oefenterreinen door defensie. 

Zoekgebied

Het project kijkt naar locaties in eigendom van de rijksoverheid en in 2021 opgenomen in de Regionale Energie Strategieën van U16 (Utrecht en omstreken) en Amersfoort. Het gaat om een zoekgebied langs de A28 tussen Utrecht en Amersfoort (waaronder defensieterrein Leusderheide) en langs het spoor tussen Amersfoort en Utrecht (defensieterrein Vlasakkers). In 2023 heeft de Provincie Utrecht 99 mogelijke locaties voor windenergie in de provincie onderzocht. Daar kwamen 27 locaties uit als kansrijk, waaronder deze beide gebieden. Het zoekgebied ten westen van bedrijventerrein de Isselt in Amersfoort is geen onderdeel van dit project.

Besluiten

Eind 2024, als alle onderzoeksresultaten er zijn, nemen de samenwerkende overheden een besluit of en hoe het project verder kan. Bij een positief besluit wordt vervolgonderzoek gedaan en wordt er gestart met het zoeken van een marktpartij die de projecten verder ontwikkelt en realiseert. Hierbij is het streven minimaal 50 procent lokaal eigendom. 

Kijk voor meer informatie, een tijdlijn en de volledige onderzoeksresultaten op de projectwebsite A28 Amersfoort-Utrecht.