Energietoeslag 2023

De eenmalige energietoeslag 2023 is 3 oktober 2023 vastgesteld door de Eerste Kamer. De Uitvoeringsorganisatie BBS gaat de toeslag uitkeren. In Soest is de toeslag 800 euro voor ieder zelfstandig huishouden met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum.

Uitbetaling

  • Had u op 1 oktober 2023 een periodieke uitkering van de BBS? Dan ontvangt u in november de energietoeslag automatisch op uw rekening.
  • Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag 2023. De BBS gaat controleren of u aan de nieuwe voorwaarden voldoet. U ontvangt de energietoeslag 2023 in november automatisch op uw rekening als u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen

Wanneer u de energietoeslag 2023 niet automatisch heeft ontvangen, kunt u vanaf 1 december een aanvraag indienen bij de BBS. U kunt uw aanvraag inleveren tot 31 mei 2024.