Gevaarlijke situaties

Afgelopen weekend zijn in de Oranjelaan zes ijzeren deksels van straatkolken verwijderd. Dit levert voor alle weggebruikers zeer gevaarlijke situaties op.

Gelukkig hebben buurtbewoners dit op zondag direct gemeld. De medewerkers van het serviceteam van de gemeente Soest hebben pionnen geplaatst om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.

Inmiddels hebben de medewerkers van de firma Hendrikse en van het serviceteam van de gemeente Soest de meeste deksels weer teruggevonden. De deksels lagen bij verschillende bewoners verstopt in de voortuin.

De gemeente Soest wil iedereen erop wijzen om geen deksels van kolken en putten te verwijderen. Er kunnen zeer ernstige ongelukken gebeuren.