Heilige Familiekerk in Soest

Verschillende omwonenden van de Heilige Familiekerk in Soest meldden geluidsoverlast door het luiden van klokken. Uit een geluidsmeting bleek dat het geluid de geluidsnormen overschreed.

Daarom heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) de eigenaar van het kerkgebouw een last onder dwangsom opgelegd. Hierin staat dat de geluidsnormen niet meer overschreden mogen worden. De RUD voert milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Soest is één van de gemeenten waar de RUD voor werkt.

De eigenaar besloot hierop de klokken stil te zetten en helemaal niet meer te luiden. Dit leidde tot vragen en opmerkingen uit de buurt en door diverse media.

Kijk voor meer informatie op de site van de RUD.