Onderhoud heide

Onze gemeente heeft op verschillende plekken heide. Denk aan de Korte en Lange Duinen, de Zoom en het Monnikenbos. Deze heide geeft onderdak aan vogels die op de grond broeden zoals de nachtzwaluw. Maar ook aan reptielen zoals de zandhagedis en de levend barende hagedis. Al deze dieren zijn beschermde soorten waar we dus voorzichtig mee om moeten gaan.

Helaas is de heide op verschillende plekken achteruit gegaan. Dit heeft te maken met droogte en de leeftijd van de heide. Er ontstaat meer hout in de struiken waardoor deze ook minder bloesem hebben. Als je niets doet aan heide wordt het uiteindelijk allemaal weer bos. Op deze plekken is dat juist niet de bedoeling. Om de biodiversiteit te vergroten willen wij variatie hebben in de natuurgebieden. Daarom onderhouden we de heide.

Deze week starten we met chopperen

Daarmee maaien we de dode heide kort. Ook wordt een klein stukje van de humuslaag meegenomen. Op deze manier ontstaat er weer een kale zandlaag. Op die kale bodem kan heide weer kiemen. Om de variatie in het terrein te houden doen we dit niet overal tegelijk. Op die manier blijft er altijd wat over voor de aanwezige dieren. Sowieso houden we rekening met alles wat er tussen de heide leeft. Daarom gaan we ook niet aan de slag tijdens het broedseizoen en controleren we het terrein voordat we aan de slag gaan.

Nieuwe heide creëren

In het materiaal wat door het onderhoud overblijft zit nog zaad. Dit gebruiken we ook weer. We verspreiden dit op plekken waar we nieuwe heide willen creëren of versterken. Dit doen we zoveel mogelijk lokaal.