Straatgesprekken met inwoners over duurzame energie

Begin maart heeft de gemeente inwoners op straat hun mening gevraagd over duurzame energie. 224 inwoners uit alle wijken van Soest en Soesterberg hebben meegedaan. Zij vertelden hoe ze kijken naar hun eigen rol en naar de rol van de gemeente. Ook vroegen we hoe ver zij zijn met aanpassingen aan hun woning en wat ze nodig hebben om verdere stappen te zetten. Het rapport met de resultaten van deze gesprekken is begin mei opgeleverd.

Inwoners zijn goed op weg

Het blijkt dat inwoners van hun eigen duurzame gedrag wel een goed beeld hebben. Ze geven zichzelf gemiddeld een 7.2. Maar de meeste inwoners hebben geen goed beeld van wat de gemeente doet. Ze geven de gemeente of geen cijfer of een lager cijfer, gemiddeld een 6. Van de inwoners die wel de weg naar de gemeente weten, krijgt Soest veel waardering. Als verbeterpunt geven zij ‘maatwerk’. Persoonlijk contact, meedenken, zichtbaar zijn. 

Gemeente Soest wil meer energie besparen en duurzame energie opwekken

Het doel van Soest sluit aan bij de afspraak die we als Nederland met het Klimaatakkoord hebben gemaakt. Dat is om in 2040 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, en in 2050 95 procent. Dat willen we om onze luchtkwaliteit te verbeteren, minder afhankelijk te zijn van andere landen voor onze energie en om klimaatverandering tegen te gaan. Om dat doel te bereiken moeten we energie besparen maar ook overstappen op schonere vormen van energie. 

Het gesprek met inwoners is belangrijk

Al deze veranderingen kan de gemeente niet alleen doen. Inwoners hebben een belangrijke rol. Zij gebruiken gas en elektriciteit, of brandstof voor hun auto. De ideeën van inwoners over wat zij zelf kunnen doen en nodig hebben van de gemeente, helpen bij het maken van plannen. De uitkomsten van dit onderzoek nemen we daarom mee bij het maken van ons beleid en onze communicatie. Als gemeente willen we vaker in gesprek met inwoners hierover. 

Meer informatie: