Vijftig seniorenappartementen aan de Di Lassostraat

Op de plek waar vroeger het multifunctionele centrum 'Orlando' stond, gaat Cocon Wonen vijftig seniorenappartementen bouwen. Met deze appartementen komen er weer extra woningen beschikbaar voor senioren. Omdat er een grote behoefte is aan seniorenwoningen werkt het college graag mee aan een aanpassing van het bestemmingplan om dit mogelijk te maken.

Na participatie met omwonenden is het plan aangepast

Er zijn in 2021, 2022 en 2023 informatieavonden gehouden waarin de omwonenden meedachten over het ontwerp en de inrichting van het gebied. Ook werd iedereen via denkmeeover.nl geïnformeerd over de voortgang van het project.

Wethouder Karin Scholten: “Het is mooi om te zien hoe inwoners het plan beter hebben gemaakt. Het gebouw is naar aanleiding van de avonden iets verplaatst om ruimte langs de Sweelinckstraat te maken. Ook is er extra aandacht aan het parkeren gegeven. En in het inrichtingsplan van het gebied is ook meer groen gekomen. Met dank dus aan de betrokkenheid van de omwonenden”.

Cocon Wonen realiseert 28 sociale huur en 22 vrije sector seniorenappartementen

Cocon Wonen is de grootste seniorenhuisvester in Soest. "Samen betaalbaar en prettig zelfstandig wonen mogelijk maken voor senioren in Soest en Soesterberg" is hun de missie. Cocon Wonen is de ontwikkelaar van het terrein aan de Di Lassostraat. Zij zijn binnen onze gemeente onder andere eigenaar van de Vijverhof en Honsbergen. Het ontwerp van nieuwe gebouw past niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld. Inmiddels heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tegen het bestemmingsplan is één zienswijze ingediend die vraagt om meer woningen op deze plek. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Het college legt het bestemmingsplan nog voor de zomer voor aan de raad.