Wateroverlast in Soest

In grote delen van Nederland ervaren mensen op dit moment heel veel problemen door de regenval. Dit is ook binnen onze gemeente het geval. De regenval en de grondwaterstroom die daardoor ontstaat vanaf de Utrechtse Heuvelrug naar de Randmeren, zorgt voor enorme stijging van het grondwater.

De gemeente krijgt veel meldingen over wateroverlast: natte kelders en kruipruimtes, ondergelopen achterpaden, straatkolken waar het water op straat blijft staan, sloten die overlopen etc.

Grondwaterproblemen en regenwaterproblemen

De gemeente kan inwoners adviseren over oplossingen bij grondwaterproblemen. Als deze problemen structureel zijn en bij alle woningen in een straat voorkomen legt de gemeente bijvoorbeeld drainage aan in de straat. Dat wordt gecombineerd met andere werkzaamheden, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden soms een tijd op zich laat wachten.

Ook voor regenwaterproblemen kunt u bij de gemeente terecht. Het waterschap speelt alleen een rol in de polders in het buitengebied.

U kunt dit melden via het online formulier melding openbare ruimte

Wat kunt u doen?

Toilet staat vol water

Als de oorzaak van het niet weglopen van het water komt door een verstopping, kan de gemeente u helpen dit op te lossen.

Natte kelder

De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor een waterdichte kelder. Hier kan de gemeente niets in betekenen.

Natte kruipruimte

Een natte kruipruimte ontstaat door het grondwater dat stijgt. Het is een tijdelijke situatie die nu voorkomt omdat er heel veel regen is gevallen. Hier is helaas niets tegen te doen.

Ondergelopen achterpaden

Bijna alle achterpaden zijn eigendom van de bewoners die er wonen. Als er straatkolken in de achterpaden zitten zijn bewoners zelf verantwoordelijk deze te onderhouden zodat regenwater afgevoerd wordt. Als er geen straatkolken zijn en er blijft nu regenwater staan moeten bewoners zelf maatregelen nemen. De gemeente kan hierin wel adviseren.

Straatkolken/Trottoirkolken

Wanneer een kolk op straat of op de stoep verstopt is, kunt u dit bij de gemeente melden. De gemeente geeft opdracht aan RMN om de kolk schoon te maken. Afhankelijk van de drukte kan het een week duren voordat de kolk schoongemaakt is. Als het rioolsysteem achter de kolk vol staat met regenwater heeft het schoonmaken geen effect. In dat geval moeten we wachten tot het regenwater in de bodem weggezakt is. Dat kan soms lang duren in deze natte periode. 

Sloten die overlopen

Het waterschap probeert de sloten open te houden en de gemalen volop te laten pompen zodat al dat water zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Echter, wordt al het water afgevoerd naar de Eem, waar het waterpeil ook extreem hoog is. Bij nieuwe neerslag zullen de waterstanden naar verwachting weer oplopen en is wateroverlast niet uit te sluiten.

Vijvers die overlopen

In de vijvers van bijvoorbeeld Overhees zitten kleine stuwen. Daarmee kunnen we in de zomer een vijver leeg laten lopen als dat nodig is. Op dit moment staat het water in de Eem ook extreem hoog en heeft dat dus geen effect.