Wethouder Liesa van Aalst-Veldman

Portefeuille

  • Middelen
  • Sociaal domein (beleid, jeugd, gezondheid)
  • Onderwijs en opvang
  • Retailbeleid en mkb

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die bij het wethouderschap horen:

  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
  • Regio Utrecht
  • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (vertegenwoordiging in de Algemene Ledenvergadering van Aandeelhouders AVA)    

Overige nevenfuncties:

  • Bestuurslid Vereniging Thorbecke
  • Lid van de Adviesraad van de USBO, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Contact

Voor contact of een afspraak met Liesa van Aalst belt u met Nicole Rijff 035-609 31 04.