Onderscheiding aanvragen

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar daarvoor voordragen. Bijvoorbeeld vanwege een enorme inzet voor een (sport-)vereniging of ander vrijwilligerswerk. 

Wilt u de onderscheiding tijdens een tussentijdse gelegenheid laten uitreiken? Bijvoorbeeld bij het afscheid van een vrijwilliger? Vraag de onderscheiding dan minimaal zes maanden van tevoren aan. Wilt u iemand voordragen voor de uitreiking rondom Koningsdag? Doe dit uiterlijk voor 15 juli.  

Voordragen koninklijke onderscheiding

Hoe werkt het?

  • De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. 
  • Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. 
  • Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Beslist de minister positief, dan wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.