Onderscheiding aanvragen

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar daarvoor voordragen. Bijvoorbeeld vanwege een enorme inzet voor een (sport-)vereniging of ander vrijwilligerswerk.

Voordragen koninklijke onderscheiding

Tussentijdse gelegenheid

Een uitreiking kan ook tussentijds plaatsvinden. Zo’n tussentijdse uitreiking gebeurt alleen als er een rechtstreeks verband is tussen de verdiensten waarvoor iemand wordt onderscheiden en de datum van de uitreiking, bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid.

Voordragen

Wilt u iemand voordragen voor de uitreiking rondom Koningsdag? Doe dit uiterlijk voor 15 juli. Iemand voordragen voor een tussentijdse gelegenheid doet u minstens zes maanden van tevoren.

Hoe werkt het?

  • De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding.
  • Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
  • Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Beslist de minister positief, dan wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.
  • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is