Participatieraad Sociaal Domein

De participatieraad is de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van de gemeente. De nieuw samen te stellen participatieraad is uniek en innovatief in haar vorm. Zo vervullen de leden straks een actieve netwerkrol. Ze helpen mee met het verbinden van de verschillende inwonersgroepen uit Soest en Soesterberg aan de ambtenaren werkzaam binnen het sociaal domein.

Wat is de rol van de participatieraad?

De rol van de participatieraad is het ophalen en inbrengen van signalen van inwoners en het agenderen van maatschappelijk actuele thema’s. Soms spelen er maatschappelijke kwesties die niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Doel is het bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie en verbetering van het beleid.

Unieke vorm van participatie

Het is de bedoeling dat de participatieraad niet uit deskundigen bestaat die vanuit hun kennis uit het sociaal domein beleidsadviezen opstellen, maar vooral uit personen die in staat zijn binnen de diverse inwonersgroepen van Soest en Soesterberg de juiste contactpersonen te koppelen aan beleidsambtenaren van de gemeente Soest. Dat maakt de participatieraad uniek ten opzichte van de eerdere participatieraden sociaal domein. De rol van procesmakelaar staat hierbij centraal. Vanuit de kennis van de lokale samenleving verkent en agendeert de participatieraad relevante thema’s uit het sociaal domein.

Daarnaast kan de participatieraad ook op eigen initiatief thema’s initiëren, dit vraagt om een strategische blik. Tot slot; monitort de participatieraad de manier waarop de gemeente deze gesprekken verwerkt in de beleidsontwikkeling.

Enthousiaste en betrokken inwoners gezocht

De gemeente Soest zoekt enthousiaste en maatschappelijk betrokken inwoners uit Soest of Soesterberg met een actief netwerk of die een netwerk op willen bouwen rondom het sociaal domein.

Het takenpakket bestaat uit het organiseren van gesprekken tussen ambtenaren en inwoners in samenwerking  met de andere leden. Een lid van de participatieraad laat zich informeren door ambtenaren werkzaam binnen het sociaal domein en neemt deel aan relevante deskundigheidsbevordering. De leden volgen de ontwikkelingen van beleid en uitvoering van het betreffende beleidsdomein en zijn in staat om zo nodig initiatief te nemen tot een ongevraagd advies.

Wij zoeken enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden voor de Participatieraad Sociaal Domein.

Wat zijn de taken?

Het takenpakket bestaat uit het organiseren van gesprekken tussen ambtenaren en inwoners in samenwerking met de andere leden. Als lid van de participatieraad laat u zich informeren door ambtenaren werkzaam binnen het sociaal domein en neemt u deel aan relevante deskundigheidsbevordering.

U volgt de ontwikkelingen van beleid en uitvoering van het betreffende beleidsdomein en bent in staat om zo nodig initiatief te nemen tot een ongevraagd advies. Daarnaast kan de participatieraad ook op eigen initiatief thema’s initiëren, dit vraagt om een strategische blik. De participatieraad monitort de manier waarop de gemeente deze gesprekken verwerkt in de beleidsontwikkeling.

Hoe ziet het profiel eruit?

U bent woonachtig in Soest of Soesterberg en bent enthousiast en maatschappelijk betrokken. U heeft affiniteit met het beleid dat de gemeente voert met betrekking tot het Sociaal Domein en beschikt over een netwerk van personen en/of organisaties in het Sociaal Domein. Als u dit netwerk nog niet heeft bent u in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden. De rol van procesmakelaar staat hierbij centraal.

Het is de bedoeling dat de participatieraad niet uit deskundigen bestaat die vanuit hun kennis uit het sociaal domein beleidsadviezen opstellen, maar vooral uit personen die in staat zijn binnen de diverse inwonersgroepen van Soest en Soesterberg de juiste contactpersonen te koppelen aan beleidsambtenaren van de gemeente Soest.

De functie is onbezoldigd (op vrijwillige basis). Wanneer u werkzaam bent bij een betrokken organisatie in de gemeente Soest, kunt u vanwege het onafhankelijke karakter niet solliciteren.

Solliciteer direct

Bent u enthousiast na het lezen van deze vacature of heeft u vragen? Wij maken graag kennis met u. Stuur een mail naar sociaaldomein@participatieraadsoest.nl t.a.v. Meindert Schmidt en Wiebe Broekema. U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de vacatures? Deze kunt u stellen aan Meindert Schmidt en Wiebe Broekema via sociaaldomein@participatieraadsoest.nl.