Participatieraad Sociaal Domein

De participatieraad adviseert over inwonerparticipatie bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein. Ook ziet zij toe op het participatieproces. De leden van de raad zijn onafhankelijk en hebben een netwerk in de gemeente Soest. Tot slot hebben ze een band met het sociaal domein. Zij kunnen verbindingen leggen tussen inwoners en ambtenaren tijdens het maken van het beleid.

Wat is de rol van de participatieraad?

De belangrijkste taak is te adviseren over en toe te zien op de inwonerparticipatie. De participatieraad verbindt netwerken, ziet toe op de communicatie en adviseert over wie er betrokken moet worden. Inwoners moeten zich gehoord voelen. De participatieraad ziet er op toe dat dit gebeurd. De taak van de participatieraad staat in een verordening. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld.

Unieke vorm van participatie

De participatieraad is geen expertiseplatform maar procesmakelaar met inwonerparticipatie als uitgangspunt. Dit maakt de raad uniek. Kennis van Soest en Soesterberg en de inwoners en netwerken staat centraal. Daarnaast kan de participatieraad ook eigen initiatiefvoorstellen doen om het participatieproces te verbeteren. De participatieraad bestaat niet alleen uit experts uit het sociaal domein. Hun taak is namelijk niet het over de inhoud adviseren van de ambtenaren en/of bestuur. Dit is een groot verschil met de Adviesraad Sociaal Domein die er vroeger was.

De leden

De raad bestaat uit de volgende inwoners:

  • Sjoerd Vegter (voorzitter)  
  • Rob Goudriaan                         
  • Marianne Eussen                       
  • Hans Boks                             
  • Matthijs van den Berg               
  • Marleen Versteege-Verschoor

Heeft u vragen voor de participatieraad? Stuur dan een mail naar sociaaldomein@participatieraadsoest.nl.