Participatieraad Sociaal Domein

De participatieraad is de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van de gemeente. De nieuw samen te stellen participatieraad is uniek en innovatief in haar vorm. Zo krijgen de leden straks een actieve netwerkrol. Ze helpen mee met het verbinden van de verschillende inwonersgroepen uit Soest en Soesterberg aan de ambtenaren die werken binnen het sociaal domein.

Wat is de rol van de participatieraad?

De rol van de raad is het ophalen en inbrengen van signalen van inwoners. En het agenderen van maatschappelijk actuele thema’s. Soms spelen er maatschappelijke kwesties die niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Het doel is bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie en verbetering van het beleid.

Unieke vorm van participatie

Het is de bedoeling dat de participatieraad niet uit deskundigen bestaat die met hun kennis beleidsadviezen maakt. Maar vooral uit personen die de inwonersgroepen verbinden aan de contactpersonen binnen de gemeente Soest. Dat maakt de participatieraad uniek. De rol van procesmakelaar staat hierbij centraal. Met de kennis van de lokale samenleving verkent en agendeert de participatieraad relevante thema’s.  

Daarnaast kan de participatieraad ook op eigen initiatief thema’s aandragen, dit vraagt om een strategische blik. Tot slot bekijk de participatieraad de manier waarop de gemeente deze gesprekken verwerkt bij het ontwikkelen van het beleid.