Woo-verzoek en informatieaanvraag

Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). In het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en via het Gemeentenieuws in de krant vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s. 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u een verzoek doen aan het bestuur tot het openbaar maken van informatie. Dit heet een Woo-verzoek. 

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om informatie indienen. U geeft hierbij zo duidelijk mogelijk aan om welke documenten het gaat, en in welke periode.  

Uitzonderingen 

Wij maken niet alle informatie openbaar.  

Bijvoorbeeld: 

  • informatie die over staatsveiligheid gaat 
  • informatie waar vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan 
  • informatie waar bijzondere persoonsgegevens staan 

Andere redenen kunnen zijn: 

  • opsporing en vervolging van strafbare feiten 
  • inspectie, controle en toezicht 
  • de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer 
  • de bescherming van het milieu  
  • om voorkennis te voorkomen bij de aanvrager 

Het indienen van een verzoek 

Het indienen van een Woo-verzoek doet u via het online formulier met uw DigiD of schriftelijk met een ondertekening. U geeft hierin aan over welk onderwerp u wilt dat informatie openbaar gemaakt wordt. U kunt geen Woo-verzoek indienen per e-mail.

Inloggen met DigiD Woo-verzoek indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Woo-verzoek indienen

Afhandeling 

U kunt kiezen hoe u de openbaar gemaakte informatie wilt ontvangen (digitaal of schriftelijk). Let op: Aan het verzenden per post zijn kosten verbonden.

In principe nemen wij binnen 4 weken een besluit. Die termijn kan met 2 weken verlengd worden. In overleg met de aanvrager kan de termijn worden aangepast.  

Contactpersonen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met een Woo-contactpersoon. U belt op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035- 609 34 11.  

De contactpersonen kunnen u (algemene) informatie geven over de Woo en u helpen met het vinden van de juiste informatie. Zo nodig verwijzen zij u door naar de juiste afdeling binnen de gemeente.