Woo-verzoek en informatieaanvraag

U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). 

U kunt de openbaargemaakte stukken vinden in de Woo-index. U kunt hier onder andere beleidsdocumenten, verordeningen, beschikkingen, nota’s en Woo-verzoeken vinden.  

Wilt u meer informatie? Dan kunt u een informatieverzoek of een Woo-verzoek doen. Hieronder leest u het verschil. 

Informatieverzoek of Woo-verzoek

Een gewoon informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U heeft de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. Deze informatie wordt niet openbaar voor iedereen.

De informatie die u opvraagt via een Woo-verzoek gaat om bestaande documenten en kan voor meer mensen belangrijk zijn. Als deze documenten nog niet openbaar zijn, maken we de informatie die we u toesturen ook openbaar voor iedereen. 

Inloggen met DigiD Informatieverzoek Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Informatieverzoek

Niet alles is openbaar

De Wet open overheid (Woo) bepaalt welke informatie we niet openbaar mogen maken. Het gaat om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid, seksuele geaardheid en paspoortnummer.

Voor andere gegevens geldt dat we het belang van openbaarmaking af moeten wegen tegen andere belangen. Dan gaat het om bijvoorbeeld namen, telefoonnummers of e-mailadressen. De naam van de burgemeester blijft natuurlijk leesbaar, want die kent iedereen. Door deze wettelijke bepalingen kan het gebeuren dat we uw Woo-verzoek helemaal of voor een deel afwijzen. Dat vertellen we u in het Woo-besluit dat u van ons krijgt. Alleen in bijzondere situaties krijgt u als enige de informatie.

Reageren op verzoek openbaar maken gegevens 

Wilt u niet dat informatie openbaar wordt gemaakt? Denk bijvoorbeeld aan documenten van bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat.  Dan kunt u reageren met een zienswijze. Zo laat u weten waarom u het er wel of niet mee eens bent. Uw reactie heeft misschien invloed op het definitieve besluit. Bij een zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen.

Het indienen van een Woo-verzoek 

Iedereen kan een verzoek om informatie indienen.  Dit is mogelijk via het online formulier met uw DigiD of schriftelijk met een ondertekening. Het is niet mogelijk een verzoek in te dienen per e-mail. 

Vermeld in het Woo-verzoek altijd: 

  • Dat het gaat om een Woo-verzoek.
  • Zo precies mogelijk waarover u informatie wilt.
  • Om welk onderwerp het gaat.
  • Over welk publieke taken het gaat (bijvoorbeeld beleid, uitvoering of voorbereiding).
  • Om welke of wat voor soort documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk).
  • Over welke periode het gaat.
  • Of u de stukken wilt inzien en/of ontvangen.
  • Hoe u de stukken wilt ontvangen (per post of digitaal).
  • Uw contactgegevens.
  • Denk aan het ondertekenen van uw schriftelijke brief met uw handtekening. 

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Woo-verzoek indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Woo-verzoek indienen

Kosten

In het Woo-verzoek geeft u ook aan of u digitale informatie of informatie op papier wilt ontvangen. Wilt u de informatie digitaal ontvangen? De informatie is dan gratis. Wilt u de informatie op papier ontvangen? U betaalt een bedrag per pagina, conform de Legesverordening Soest en bijbehorende tarieventabel.

In principe nemen wij binnen vier weken een besluit. Het is mogelijk dat wij de termijn met twee weken verlengen. Aanpassen van de termijn gaat in overleg met de aanvrager.  Als er naar verwachting ook andere personen betrokken zijn bij het Woo-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Daar krijg u dan schriftelijk bericht van. 

Contactpersonen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met een Woo-contactpersoon. U belt op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035- 609 34 11.  

De contactpersonen geven u informatie geven over de Woo en u helpen met het vinden van de juiste informatie. Zo nodig verwijzen zij u door naar de juiste afdeling binnen de gemeente.  

Doorzendplicht 

Als blijkt dat uw Woo-verzoek om informatie van een ander bestuursorgaan gaat, dan sturen wij uw verzoek door naar dit bestuursorgaan. U zal altijd een mededeling van het doorzenden ontvangen.