Bespaar energie én geld

Heeft u een eigen huis en wilt u energie besparen met een duurzaamheidslening tegen een lage rente? Wij helpen u duurzaam te (ver)bouwen en maken het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing. U kunt de lening bijvoorbeeld gebruiken voor isolatie, zonnepanelen, een zonneboiler of een energie-efficiënt verwarmingssysteem. De gemeente Soest verstrekt geen subsidies voor deze duurzaamheidsmaatregelen.

Duurzaamheidsfonds

De gemeente Soest heeft deze leningsregeling opgesteld vanuit een zogenaamd ‘revolverend’ fonds. Het wordt steeds aangevuld met de rente op al verstrekte leningen en de aflossingen. Op deze manier kunnen steeds weer nieuwe leningen worden verstrekt.

Waarom lenen?

Een verbouwing kost veel geld. Vaak sluiten woningeigenaren leningen af tegen een hoge rente. Of ze vragen een extra hypotheek aan. De gemeente wil graag dat u duurzaam (ver)bouwt en zorgt er daarom voor dat u goedkoop en betrouwbaar kunt lenen.

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van een bestaande woning in Soest
  • Uw woning is minimaal 10 jaar oud
  • U gebruikt de lening voor een energiebesparende maatregel
  • De energiebesparende maatregel resulteert in minimaal één labelstap. Hiervoor vraagt de gemeente een afdruk van de energiemaatregelverkenner.
  • De maatregelen moeten nog getroffen worden
  • U kunt minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 15.000,-; de maximale looptijd van de lening is 15 jaar

Alle voorwaarden en spelregels zijn terug te lezen in de Verordening Duurzaamheidslening Soest.

Rentetarieven

U kunt op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de actuele rentetarieven bekijken.

Lening aanvragen?

U kunt nog steeds schriftelijk een aanvraag voor een Duurzaamheidslening indienen bij de gemeente. Het aanvraagformulier (pdf, 29,05 KB) stuurt u voorzien van alle gevraagde gegevens en bijlagen naar de gemeente (Gemeente Soest, afdeling Ruimte t.a.v. duurzaamheidslening, postbus 2000, 3760 CA Soest).

Vragen?

Met vragen over de duurzaamheidslening kunt u bellen naar Tonny Hagen van de afdeling Ruimte, tel. (035) 60 93 411 of mailen naar duurzaamheidslening@soest.nl