Boerderij op het erf 'De Oude Melm'

Grote Melmweg 8-10, Soest

Omschrijving

Het erf ‘De Oude Melm’ ligt aan het eind van de vroegere veerweg. De turf  werd vanaf deze plek per boot via de Eem naar Amsterdam en omliggende plaatsen vervoerd. Het erf omvat een boerderij (nr. 10), voormalige veeschuur (nr. 8), een wagenschuur en schaapskooi. De huidige vormgeving van de boerderij (nr. 10) dateert grotendeels uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, maar het pand heeft vermoedelijk een zeventiende- of achttiende-eeuwse kern. Het met riet gedekte voorhuis met kruk kijkt uit over de Eem, terwijl het eveneens met riet gedekte bedrijfsgedeelte naar de weg is gericht. Het gebouw vormt met de overige oude bebouwing op het erf en oude bebouwing aan de Grote Melmweg een bijzonder ensemble.

De achter de boerderij en aan de Grote Melmweg gelegen voormalige veeschuur (nr.8) is verbouwd tot woning. De langgerekte schuur heeft bakstenen gevels onder een rietgedekt schilddak. Het noordelijke dakvlak is lager uitgevoerd dan het zuidelijke en in beide dakvlakken is een zogenaamde dakspiegel uitgevoerd; een met pannen gedekt vlak. De naar de weg gerichte kopgevel is driezijdig gesloten, karakteristiek voor een schaapskooi of koehok. De staldeuren hier zijn vervangen door een groot venster.

Aan de overzijde van de Grote Melmweg ligt een forse houten schaapskooi. Deze heeft een traditionele opzet met driezijdige kopgevels en gepotdekselde zijgevels. Het dak is met riet gedekt en voorzien van met pannen gedekte dakspiegels.

Ligging panden