Afscheid gemeenteraad

T huis

De oude gemeenteraad nam op 29 maart 2022 afscheid. Hun raadsperiode stond in het teken van het online vergaderen. De raadsleden vergaderden op afstand van elkaar, iedereen in zijn eigen veilige omgeving. Zij ontmoetten elkaar alleen digitaal. Deze situatie was het uitgangspunt voor het kunstwerk dat de raadsleden kregen bij het afscheid.

Individueel en samen

Soester kunstenaars Nadja Willems en Chris Rodenbrug maakten samen het kunstwerk. Zij vertellen:

‘De afgelopen raadsperiode is een unieke periode geweest doordat de raad digitaal vergaderde; ieder vanuit haar of zijn eigen huis. Daardoor heeft het eigen huis of beter T huis een andere rol in het dagelijks leven gekregen.

Dit is het uitgangspunt voor het kunstwerk geweest. Het op afstand vergaderen, elkaar alleen digitaal ontmoeten, iedereen vanuit zijn eigen omgeving. Dit is verbeeld in individuele huisjes, kwetsbaar en met onvolkomenheden, maar wel thuis. De huisjes zijn onderdeel van een groter geheel, samen vormen ze symbolisch het dorp Soest. De plek waar raadsleden zich voor hebben ingezet: een mooi, leefbaar en veilig Soest. Ieder raadslid neemt een stukje van dit kunstwerk mee naar huis, maar elk huisje blijft verbonden met het grotere geheel. Dit grotere geheel is altijd te bekijken met de QR-code die aan het huisje hangt.’ 

Dit afscheidscadeau is een samenwerking tussen de Soester kunstenaars Nadja Willems en Chris Rodenburg.