Hoe vergadert de raad

Er zijn vier soorten bijeenkomsten, die in principe openbaar zijn.

  1. Informatieavond: bij de Informatieavond krijgt de raad van het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) informatie over actuele onderwerpen. Inwoners kunnen hierbij als toehoorder aanwezig zijn.

  2. Avond Samenleving: op een Avond Samenleving komen raad, inwoners en organisaties met elkaar in contact rondom een bepaald thema, zoals een verkeersplan. Het doel is een gesprek tussen de aanwezigen.

  3. OpiniĆ«rende Raadsbijeenkomst: tijdens de OpiniĆ«rende Raadsbijeenkomst kunnen de raadsleden politiek-bestuurlijke vragen stellen aan het college van B en W en met elkaar van gedachten wisselen.

  4. Besluitvormende Raadsvergadering: tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering nemen raadsleden een beslissing over de vraagstukken die voorliggen. Ook kunnen ze een amendement indienen om de plannen van het college te wijzigen of een motie indienen wanneer zij willen dat de raad zich over een onderwerp uitspreekt.