Raadsgriffie

Om te zorgen dat raadsleden hun werk voor de samenleving optimaal kunnen doen, worden zij ondersteund door de raadsgriffie.

In Soest bestaat de raadsgriffie uit vier medewerkers: griffier Marcella van Esterik, haar plaatsvervanger Heleen Kuijer-Franken, communicatieadviseur Aafje Brandt en raadsondersteuner Jolanda Nijsen.

Zij helpen de raadsleden met ondersteuning en advies.

Ook voor inwoners

De raadsgriffie is er ook voor inwoners. U kunt de griffiemedewerkers bijvoorbeeld benaderen wanneer u:

  • een vraag heeft over de gemeenteraad
  • wilt inspreken in een raadsvergadering
  • raadsleden wilt uitnodigen voor een werkbezoek
  • contact wilt hebben met een raadslid of de hele gemeenteraad

De griffie is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 035-609 34 11 of per e-mail via m.vanesterik@soest.nl.