Frans Muijzers (voorzitter)

Ik vind gemeentepolitiek boeiend; eerder was ik raadslid en wethouder in mijn woonplaats Zoetermeer. Als voorzitter van deze Rekenkamer heb ik vooral een coördinerende en vertegenwoordigende taak.

Ik zet me in om de Rekenkamer als team zo goed mogelijk te laten functioneren bij het opstellen van rapporten/adviezen die de gemeenteraad daadwerkelijk helpen bij zijn werk. Steeds zoekend naar toegevoegde waarde. Daarbij is een open blik naar buiten van groot belang: naar de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en - niet in de laatste plaats - naar de gemeenschap van de gemeente Soest.

Goede dingen ontstaan uit verwondering en dialoog.

Hoofd- en nevenfuncties

De heer drs. F.J.M. (Frans) Muijzers heeft de volgende hoofd- en nevenfuncties:

  • Strategisch bestuursadviseur gemeente Vlaardingen (hoofdfunctie)
  • Zelfstandig organisatieadviseur, trainer en coach