Frans Muijzers (voorzitter)

Ik vind gemeentepolitiek boeiend; eerder was ik raadslid en wethouder in mijn woonplaats Zoetermeer. Als voorzitter van deze Rekenkamer heb ik vooral een co├Ârdinerende en vertegenwoordigende taak.

Ik zet me in om deze commissie als team zo goed mogelijk te laten functioneren bij het opstellen van rapporten/adviezen die de gemeenteraad daadwerkelijk helpen bij zijn werk. Steeds zoekend naar toegevoegde waarde. Daarbij is een open blik naar buiten van groot belang: naar de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en - niet in de laatste plaats - naar de gemeenschap van de gemeente Soest.

Goede dingen ontstaan uit verwondering en dialoog.

Hoofd- en nevenfuncties

De heer drs. F.J.M. (Frans) Muijzers heeft de volgende hoofd- en nevenfuncties:

  • Strategisch bestuursadviseur gemeente Vlaardingen (hoofdfunctie)
  • Zelfstandig organisatieadviseur, trainer en coach