Harmen Binnema

In de rekenkamer komen mijn belangstelling voor lokaal bestuur en passie voor onderzoek mooi bij elkaar. Voor mij zit de toegevoegde waarde van een rekenkameronderzoek in goede timing, relevante vraagstelling, zorgvuldige uitvoering en bruikbare conclusies en aanbevelingen.

Dat gaat in deze rekenkamer bovendien in een prettige sfeer, met degelijk en serieus werken, maar ook ruimte voor relativering en ontspanning. Wat ik bovendien leuk vind is dat we de komende tijd samen met de gemeenteraad gaan zoeken naar nieuwe, creatieve vormen om onderzoek uit te voeren, te presenteren en te laten doorwerken. Want uiteindelijk draait het om impact.

Hoofd- en nevenfuncties

De heer dr. H. (Harmen) Binnema heeft de volgende hoofd- en nevenfuncties:

  • Senior consultant Openbaar Bestuur bij Berenschot (hoofdfunctie)
  • Voorzitter rekenkamer Kaag en Braassem
  • Lid rekenkamer Ede
  • Trainer GroenLinks Academie